-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure
Advisory ID   : NCSC-2023-0459
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-29332, CVE-2023-33136, CVE-2023-36736,
         CVE-2023-38155, CVE-2023-38156
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230912
Toepassing   : Microsoft Azure
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in componenten van Azure.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zich verhoogde
  rechten toe te kennen, code uit te voeren met rechten van een
  gebruiker of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

  Azure DevOps:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-33136 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-38155 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Azure Kubernetes Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-29332 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Identity Linux Broker:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36736 | 4,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Azure HDInsights:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38156 | 7,20 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQCdgP4Vd0fJc7lbAQoSvgv/eiTCcC6NgPsz2lL2aJtAlfMhJVQ+odZh
KWjw+Y8U/CrEzvB1pW/wITZvYPZtacwSwEgtPFXwVD4f3jzzJGsNa6QfHFy1jrs+
zXh+zBEOV9nEcyD6XE0VCQHG41kidFO6Epdi/4+PR3as1lZb8ySaMeYes73r1F22
E2bTvn/dfX9rEEtBxuRrWs7ykUbw6RUhpZiPGu4c88cDppm6oSbrwWiv9LSkxyE8
wX6JHRr9Tjjuf6CvNWNnPiF09b1EnsYFyIM/1eINtk5cPvYNMX/K6dSEG+U/wGgk
LQYK9HzYGOiImy6Lv4WC6r8C8zbJuwZ/xEPWN7O230a363q7mrNcwbmM69QDwWTs
0QQQ5l0C5YZgx6wTeAYsbgjOt47uk4YvmVHsYlumt3Mi2Fg0w6wKBREJg1pdbP5G
ONaVGgq6527eO+iqPM89Mxo3HmozsSSuAQhUDFSzqCLLuzZeHzvZCJGSJXw1Ea5a
bp/9vfeQFsUhShCrjVryCmDnoTC+YiBt
=MPsn
-----END PGP SIGNATURE-----