Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 12-09-2023 NCSC-2023-0460  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0460 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen, of reeds lokale toegang hebben tot het kwetsbare systeem.

Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-36761 heeft Microsoft rapporten dat deze actief en gericht is misbruikt. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in MS Word en stelt een kwaadwillende in staat om NTLM hashes te verkrijgen. Misbruik vereist lokale toegang, of een slachtoffer dat een document met malafide code opent.

Microsoft Office:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-367674,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2023-367657,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-417645,50Voordoen als andere gebruiker

Microsoft Office Outlook:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-367637,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Office Word:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-367627,30Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-367616,20Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-367648,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Office Excel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-367667,80Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Excel
Microsoft Office
Microsoft Outlook
Microsoft Sharepoint
Microsoft Word

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-36761, CVE-2023-36762, CVE-2023-36763, CVE-2023-36764, CVE-2023-36765, CVE-2023-36766, CVE-2023-36767, CVE-2023-41764

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 12-09-2023 NCSC-2023-0460  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0460 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.