-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS XR
Advisory ID   : NCSC-2023-0467
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-20135, CVE-2023-20190, CVE-2023-20191,
         CVE-2023-20233, CVE-2023-20236
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230914
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Cisco IOS XR

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in IOS XR. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken, of om bestaande ACL's te
  omzeilen door het versturen van speciaal geprepareerd
  netwerkverkeer.

  Ook heeft Cisco kwetsbaarheden verholpen die het een lokale,
  geauthenticeerde kwaadwillende mogelijk maakt om malafide firmware
  te installeren, of willekeurige code uit te voeren op het systeem.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IOS XR. Ook heeft Cisco een advies uitgebracht om bestaande
  configuraties te hardenen. Voor meer informatie, zie:

  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dnx-acl-PyzDkeYF
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-ipxe-sigbypass-pymfyqgB
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-comp3acl-vGmp6BQ3
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-lnt-L9zOkBz5
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-xr-cfm-3pWN8MKt
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-info-GXp7nVcP

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQLeaP4Vd0fJc7lbAQo/+gv+O+o5v/+Dsri356ie3yN6dxqCVbeHruZX
vSupGyZxe7bDhPvIZAJOngZ66g9bIR+X9ZpzSrK6p6CRJfuFQOeE5sYWSXTI4IKK
4uftbYw4wB6+07dBzgWgKnd/R06aY0bLKGKZaYKesv50/sD9iqe5RyueUB4JlKQX
jfYDnVwp3E4Ux3MxMkliCEnEPnkGbXDvgfwRhsOu5R3+91O0+OBJobN4R+ZQ+o0n
/FqGcKsfKaFVBnQuveGOmmPDCduzrwN+efBk/0FZ/oIjdF+PkjQMFMxm5lyskey3
4LucvqMHySt7R4ZDp1nu1V1n4L/eZX1OpbT72h0yuIY4Vp/ZGNSyLm4OBvfAwCjc
ql99r/gFynPffOGhIMMSCOWNBQmngxpf8x4oSIjcHaWcn5ekxQXtjO+L/mdStYn4
l1IFksmsq4TB1qzT76XBqAHyTv7z0rCYQrn0k+SF9ptb6q82kqPYfN6ocrH5jo1q
7hv9v3T7Gp48X/OFgakP+HmmeR27D3mf
=DCUg
-----END PGP SIGNATURE-----