-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Zimbra
Advisory ID   : NCSC-2023-0470
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230914
Toepassing   : Zimbra Collaboration
Versie(s)    : 8.8.15
         9.0.0
         10.0.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Zimbra heeft kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor een
  Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren (XSS). Een dergelijke
  aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser
  van het slachtoffer, of toegang tot gevoelige gegevens in de context
  van de browser van het slachtoffer.

  Voor de kwetsbaarheden is (nog) geen CVE-id bekend gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Zimbra Collaboration 8.8.15 patch 43, 9.0.0 patch 36 en 10.0.4.
  Voor meer informatie, zie:

  https://wiki.zimbra.com/index.php?title=Zimbra_Security_Advisories

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQLeUP4Vd0fJc7lbAQq6nwv/dFek9GqOdkZmy6mI5dIr4ue/UV5n/iuf
guKJjIB6QYBzKv0BnIbDz6BLTLru/+0fCWoP3EPAF5LRd2j4pGf3tz9u3u4R3ZQb
Tl251wl2qar19KdkVhR9AG9gtuFaTFktpCmLH0+E8+XtGn4RjDQ1lS48o/gBChxM
0vmdQXQ38KDBcTPIOuNUtuUnJDBo8ehDWW+/aSxjrQUFzWDV583HQswmC3l5wjBH
egUg1IURLJcArX4WwPDqaij/xgcPHK2l9Oj1mxR4aNEo3KC6o+AgTyiK9KeFz3iG
SN1YSqzL1vuWBx5he3wO5xrZ8Rqm/j6m7zVjJ7FG5UcckDqwhllhfv2y5Wen2jkD
j0poDTF+3CF/RycqRzzNxP9ZVSGCVxGpdR+wwigSa1szgSPFaPF3/D6ROoQpQsRp
GGRKFdnRBSiIuX5NecVRGOWyc5S0H7Tpsc7IpNoIt0BuDXN1/cg+IpungHJcBUFO
5ymrRqloimB4jt3IjSwSf/jxKnuybmga
=Vp7Y
-----END PGP SIGNATURE-----