-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Acrobat en Acrobat
         Reader
Advisory ID   : NCSC-2023-0471
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-26369
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230914
Toepassing   : Adobe Acrobat
         Adobe Acrobat Reader
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Acrobat en Acrobat
  Reader. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker.
  Mogelijk dat door de uitvoer van code toegang kan worden verkregen
  tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

  Adobe geeft aan meldingen te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheid
  beperkt en zeer gericht is misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Acrobat en Acrobat Reader. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb23-34.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQLeSf4Vd0fJc7lbAQrW+wwAjicEXulpLqFbgDCoDU39UkP20V3rlLWS
rea/wrEZrJPwE/Yf9LBjpdjhsDXzdF64sA+hOVQ9Vinne7Wnn6vAcjHvSa4qOMkU
U6yGA5DkHG1tv6uxQrsDsgwlwerKFLtZclZ80BhHJ6rZMyBcAEVfcqiapWimt/8h
WjCx0LmD4qFUnIt8HDn38t/KxXc75Vcl4PmjwLYqP4L1VroiUM+j4Ehflq7pz5gm
DnkSWShdQPM9c8qfPYfvQX/CwgxfjAGRRAgSEN+uaID9Epdn2kihX8BTVtgFcP/L
pK+HQqLUvKYkK14wp3hqumru0ZmgTqsmXEjn5Dx9scVgZ1dczDGke6swPEfVLSC1
FvqnkNjkArpxG9RIHAvzCK0Ue265b6dyATuVYeYqq4/obLOnP4aLPcpoWYQiBms5
osap9UkYW4Q+wrOtxw4za1eYTW7ez2ad5QW/GCtpxDv9knf1yrXLtDxxgIBK9xmh
+QXuCybYs+h9Kbo7NObCwyHfEUhOWj36
=B2pP
-----END PGP SIGNATURE-----