-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Connect
Advisory ID   : NCSC-2023-0472
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-29305, CVE-2023-29306
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230914
Toepassing   : Adobe Connect
Versie(s)    : < 12.4.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Connect. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Cross-Site-Scripting-aanval
  uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van
  willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of toegang tot
  gevoelige gegevens in de context van de browser van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen of link te volgen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Connect 12.4.1. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb23-33.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQLePf4Vd0fJc7lbAQoSPAwAn+fMeOjK1f5GOtLc8aobJ+tE5hKj5DE4
itwRPntcNPNnlVe0y+AfkfvQaQzCYSv8x9J2VYra6L168VSIt784EfYCRlsNxfhq
rKaP6Om4px5+e5POUFio9ylHhUfPJBPsnI2FAK333zKjVAHNdpxSOGomTVqldVMt
Q+j56m9VA299vHZulw0pIYn15P03ilaxfe/6myCszCKJly6VMv/x5bs/QGwTe8rH
nGa676lZaal+kc9A1EgLmF+u8c+Q7NUv1xoae9t2g7em/V0KWaN8MFiW6tuEAH8o
hDam7B37GLloj4VM4j9/uYVd8/UwfOARKdnrJJvaFFrNMMwe9WZ1St4vC6BCCwLV
gP/z6SnZTMWAq8vXCMSamY0m5BDpInoWo16Nbn1vblBrwLGTvmTVWWWRpX2JLw8S
cc4h9gLV90XEnTHmzGAF6JZHtKfHX6/b+e7fKlMPgbEp7Km+PxMqGnlOB0RZDKXN
f7129xmmCDW45uD5Ahb3xAWMFkYKpGKF
=HlUK
-----END PGP SIGNATURE-----