-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QNAP QTS en QuTS Hero
Advisory ID   : NCSC-2023-0473
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-23358, CVE-2023-23359, CVE-2023-23360,
         CVE-2023-23361, CVE-2023-23362
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230918
Toepassing   : QNAP QTS
         QNAP QuTS Hero
Versie(s)    : < 5.0.1
         < 4.5.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  QNAP heeft kwetsbaarheden verholpen in QTS en QuTS Hero. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken, of middels command-injection
  willekeurige code uit te voeren op het systeem.

Mogelijke oplossingen
  QNAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  QTS en QuTS Hero v 5.0.1.2346 en 4.5.4.2374. Voor meer informatie,
  zie:

  https://www.qnap.com/nl-nl/security-advisory/qsa-23-18
  https://www.qnap.com/nl-nl/security-advisory/qsa-23-19
  https://www.qnap.com/nl-nl/security-advisory/qsa-23-21

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQhArP4Vd0fJc7lbAQrMVwwAlb7AIS9wlCKD0cH/6gwggs2sw7LT6yg4
KxBF3VxxwUuPqz5MN+QtyBoh6YMMMLXLHDtNVUuPPXM5SrwI/80gG9s7ZsmsQQzk
uYsV9Ls7//ZKilApnmpjCD4Mw35MQ45SMvHBeWc5f46iVotSM9GQwmEtfjXgAin2
tAFPPUxrZpwwCHmq0wY6NkcdsQKxtdI13YrXFPo1ja568axZ9j0fvH1mIP5ThEAh
HoPyIRRvmJe1DlpJZpcbLensac0S4OzPzJN2fETwNdYU5lju69IaeErvxDulCqHR
lKsMta/vkgjtzKMt1b/d1+RVGQtM6akvRl8+M2vf48ZlqikVqvVYW1sEuYR3XOcY
tmAPNPPhb+zvtJdLNUfR1in+QA8PSuMWmRzas4eZ34Jq40gIZ+wg5UIfoHn71Tg2
tP3oRhwtO5oMSrajflndQrvzqo7YWQ920RUPANvUdI96O6QE5jrzP/q4n0KP5Ps5
MntWtw14LGfaYSmyc4lvH6tnonb9uKPR
=ysYF
-----END PGP SIGNATURE-----