-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GitLab Enterprise Edition
         en Community Edition
Advisory ID   : NCSC-2023-0477
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-4998
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230919
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : < 16.2.7
         < 16.3.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  GitLab heeft een kwetsbaarheid verholpen in GitLab Enterprise
  Edition (EE) en Community Edition (CE). Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken om met de rechten van een willekeurige
  gebruiker pipelines uit te voeren. Wanneer deze willekeurige
  gebruiker verhoogde rechten heeft, is uitvoer van code met rechten
  van root, of het systeem, mogelijk.

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  GitLab EE en CE 16.3.4 en 16.2.7. Voor oudere versies van GitLab
  zijn mitigerende maatregelen gepubliceerd. Voor meer informatie,
  zie:

  https://about.gitlab.com/releases/2023/09/18
   /security-release-gitlab-16-3-4-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQmSIf4Vd0fJc7lbAQrSNgv/dpza2QaSRGvvonpqOwnYnVxF20OOlq1C
JEVqssmNYlraFzM4YgeXhps1CiKDXLfSf/2OadRP0PLuswKLbgLjPxuN5pWwnZXe
mU0GbAU1nrcgldQWE8HLk9nF/zzCt3Q0a523qBp+OnETpPsL2JJOCj6WrLGPIkC8
gFu/JPm4jLMxPmjxE2cOkwvdSnYT5OOmuYcE9WV9LyTe+jM3JgDvAtEVI7/2aK+o
DWixGEa/ocUCALqmYBjKz+ITH8VzVh++pr0Rv691Xsz6zt+StFas4er7PrLIjWZR
7zpnismh/FL90OfDthyfF/3OwvocHypXo1SlQe357lkEarcPor1bjLFTv6xqkShv
PT2ABgsFJJtbqjt9sKWAAznRTanY34JysfqqO8ZHxfEG/xy+LaEJd7Bqn/xIJXFD
PJdLJm8bu/CxLvpExDZi2PS5Lp6AOIAusyqP3yaJVBt/S7Q2E7xjWpw4ThnBjU/h
/qWAD0F5LVjWZIGkwPCq11edVBfP0LFo
=ClFb
-----END PGP SIGNATURE-----