-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence
Advisory ID   : NCSC-2023-0481
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-22512
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20230921
Toepassing   : Atlassian Confluence
Versie(s)    : < 8.5.1
         < 7.19.14
Platform(s)   :

Beschrijving
  Atlassian heeft een kwetsbaarheid verholpen in Confluence. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  een Denial-of-Service op de applicatie te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Confluence 8.6.0, 8.5.1 en 7.19.14. Voor meer informatie, zie:

  https://jira.atlassian.com/browse/CONFSERVER-91258

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQvnTP4Vd0fJc7lbAQr3Ywv/b9hDiWcjw/0+aryWG0fWGExrjPKloQJL
snuQn4smU3s51nu3PGdtfoOTYHjm5USJAcBYTqvBSkPS5aoJpMQo96JafbzOjQLt
TjjFkx5a/f2SUTjGnqJDca9NocON32eIGhbtSqDi0Cz6gIaNchyGY0dxbdctuTuy
j9AaHVCtOAF0HJQ8NIXPiWjTJv0e74CMXpQoPfBGEq3cYHPNmbeLsTc6sVj/iulU
+D/mdcvmzZ1WaLBcAzmSne3aaHjCeh3jbGQqYFfZ+oeNCzYCv87LPQrZEYvlSanu
LjDnkzTnobGRiX1lSAeE0azQSnY/cxQxSi1YXbtYkf3LE+NGHUJY7QupbEdhBTKD
VPS1wqFu+ZCvSQRSHKoSt0d2Cr7rqiiiMHUaACfb9WYTYBMwWyMf/0Y/auoyPmDy
rFSRwmthJh6PUXPRAiKFrTgaz6ipr/+PEFfC6CL52aBZEfBNXWu8UFEvNpf+KZfy
lscqayE86c/WZ9rtcCToZXWAGnYbp/yE
=WbvH
-----END PGP SIGNATURE-----