-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in ISC BIND
Advisory ID   : NCSC-2023-0482
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-3341, CVE-2023-4236
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20230921
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < 9.16.44
         < 9.18.19
         < 9.19.17
Platform(s)   :

Beschrijving
  ISC heeft kwetsbaarheden verholpen in BIND. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-3341 bevindt zich in de wijze
  waarop control channel berichten worden verwerkt. Bij te grote
  berichten kan het named proces crashen. Toegang tot het control
  channel is onder normale omstandigheden alleen mogelijk via de
  loopback-interface, waardoor misbruik vanaf het netwerk niet
  mogelijk is.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-4236 bevindt zich in de wijze
  waarop DNS-over-TLS verkeer wordt afgehandeld. Door zeer veel
  queries uit te voeren, kan een kwaadwillende een Denial-of-Service
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND 9.16.44, 9.18.19 en 9.19.17. Voor meer informatie, zie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2023-4236
  https://kb.isc.org/docs/cve-2023-3341

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQvnQv4Vd0fJc7lbAQqDlAv+N/QV4K2MGeQACvy1Y5fQYlwXaTnPhwII
i6lPWG2QoJAIpfWh/dyoOQTumrktaWOuvnKZq0R8GzHwJPyyPXrybmJcm4KPWbzT
Gay6dcriCi3Wxypal8IYU9REGpuDOvSH4aVEpQRo5VrtIobC22v7bSA1aUYGRwqy
tf7QWEClcuadWz3t9tI+BDcFFKzQsiOuiyk2ron7kIaucEaFecwF7rYF8zW2Brbq
HEzHDBcXrJlsRtz3qx6ZC/WHamGvsACJGJdeLpf9nijxwabcc6ywd17aSPDJH2B0
BEYvGomxsFhhbGZeMN1NWU09pBUPptim81TLuOMjfwFAlNade7dQXvG0DiAsAX74
n6Qr3cCbQULDMfQE+JI3WcrWnZgmdby32zW8i8B6lkST5E/4Ac/hThRTuHi+Pt7z
EjeetyK4wYW0I2ifJ9JK4+IsaMJFHlvEpwz/CxKt5a7rNmEdsTOld/wtMQFm//TE
KKHxpLe+lKLUouFFc7+sI1/UlMvE7DT6
=h93l
-----END PGP SIGNATURE-----