-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Drupal
Advisory ID   : NCSC-2023-0483
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230921
Toepassing   : Drupal Drupal CMS
Versie(s)    : < 10.1.4
         < 10.0.11
         < 9.5.11
Platform(s)   :

Beschrijving
  Drupal heeft een kwetsbaarheid verholpen in Drupal core. De
  kwetsbaarheid bevindt zich in de JSON:API module en stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om toegang te krijgen tot
  gevoelige gegevens.

  Voor deze kwetsbaarheid is (nog) geen CVE-id bekend gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Drupal heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Drupal 10.1.4, 10.0.11 en 9.5.11. Voor meer informatie, zie:

  https://www.drupal.org/sa-core-2023-006

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQwgr/4Vd0fJc7lbAQoBlAv9EG7SSkYdJCWEjUqCJdHgAvMczrY8c78z
taxA3UwbKTHjiO5/gWwaU61ZAg7JBucuzky/CxvCWNdCeJFAtJyZm3PN+8dae86H
VbmGb/3VwNa+L9UOQs3gx0cpB5Haw2RErQ3PgJLjfkIYMLX8FU1B/0qNBabOjOzC
PWhWBgp8X9fM+9USoxdF547YosmDC3Rb+Ws7j39LZp5PFoMeWB10eRGhZX4Mv599
yTfCjk2K93cH3T+V9cpO3MB3VKVGRQLxxQG/ag/+uRpxLnbyFa+uyIOxHVbHhYED
9h6Gxf2OfEiM8Gq1S4znPGAbMPYOobusgPoT/wdhZj5i0fIA9egpsW3vx0kx5dAU
bIKVZUFUANXWGLi21LTTqoC+NhCJwrErdhyP76uvWHSGsNpBKwOOofLfYUnYbrjV
hB+8cqXTeqmJZ0jIDnOrCw38LX+gLBnmSCwRA0u6108bbK3UGD60gXIxqa0Z/SDn
snU839VGTnAwXlPLrGxqVihkubv9bTLZ
=8mwB
-----END PGP SIGNATURE-----