-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Progress MOVEit Transfer
Advisory ID   : NCSC-2023-0484
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-40043, CVE-2023-42656, CVE-2023-42660
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230921
Toepassing   : Progress Software Corp MOVEit Transfer
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Progress heeft kwetsbaarheden verholpen in MOVEit Transfer. De
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-40043 en CVE-2023-42660 kunnen
  door een geauthenticeerde kwaadwillende misbruikt worden om middels
  een SQL-injection toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.
  Misbruik van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-42660 vereist dat de
  kwaadwillende administrator-rechten heeft verkregen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-42656 stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat een
  Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval kan
  leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het
  slachtoffer, of toegang tot gevoelige gegevens in de context van de
  browser van het slachtoffer.

  Het is aannemelijk dat de kwetsbaarheden in keten zijn te
  misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Progress heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van MOVEit Transfer. Voor meer
  informatie, zie:

  https://community.progress.com/s/article
   /MOVEit-Transfer-Service-Pack-September-2023

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQwgp/4Vd0fJc7lbAQoGmQv/QoAmnA+VPes7EkmNkMoeXHVuEcFUzuOk
oXuHN0oVvlzGLZOdmvlb440oQDStIPnRte1VYkx932ZIkK3pHnLNHOEQ+zXEvkPX
cEhDsrSK4wUjB1qEG9GL937QRsWkMdypVHQ9VgurcmAKo4JUxeD8z7V87Yno1yV3
tK3d5DdhXPtzQAKMP8Jds3F0+S48a3Mu04mOiK7FgZKbl5ryeuYYpSMHL6DaC/ER
VPquedOkwWxlqTC4Q/1IyQMAeLiKkyr7upccmdCpovA9a6iWeFAAKryE2RXaIX44
Zuk6UvavMuYoPV1Kptn6YGeY0L5DwlnR9L4lugdJqxnjWd3gOshw/NrcUNmZrwzx
kEpaSpIykMMzcEL1I6W1OrxowDfODGQWnb5cKsror/i61mOq9P35SGNu2MW06D/y
SZEmRd7jX571SlRvYDwpx7E/dFe//UW+qKc0W3b9kcefphThjHTXty+oWRtm5TAs
NeRg+hTm9+1HMqz+Ntn7ozgYfXSxSV8L
=bwBO
-----END PGP SIGNATURE-----