-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Jenkins
Advisory ID   : NCSC-2023-0485
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-43494, CVE-2023-43495, CVE-2023-43496,
         CVE-2023-43497, CVE-2023-43498, CVE-2023-43499,
         CVE-2023-43500, CVE-2023-43501, CVE-2023-43502
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230921
Toepassing   : Software in the Public Interest Jenkins
Versie(s)    : < 2.424
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Jenkins. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Jenkins hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Jenkins 2.424 en Jenkins LTS 2.414.2.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.jenkins.io/security/advisory/2023-09-20/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQxEJP4Vd0fJc7lbAQonCgwAi1cL6daP2lVwQfMvz/+J3ZMfH+gXWRSX
FdtrkfilO8pFWZ77gpOPQp5P3xxZmobYrinTqYM/4q+Tg1Zrs7pt+RYuLl7k5cQv
D52NK+F1J9YbsLx5OU21OSv1+4IFW7C1Z88oZnH8G30BOFMYXEpCAyojL+OlPmvi
6s0Q57GwXq4nGec67WbXtwIDO6Ofwtbcx0YhIHzykCJnh7YauG6SmaxGwFH/laaN
X49CipDSrR7xlVDZyy6aYFfIhdWY8wxL/aBlIID7lDC+g9EbBbqYqBK3+Sn0+VVf
To+322qyZZtv0cHk7hgikCK8+ZfBkxpjqBaQYiLNplFE+IxL3+u9tRjJbJfQ5MjH
bTnscH1HRcTprJeinDaVrmVPgPc41T+l7+MOFhb20C/bNlP6g2HpDfcwn1GMxGyC
tQ2LgppkWH9HenTB7fKY3zljpH8q14D/i3v817WeJuRReYvIUpZ+f8YRyMAFfG7S
kAKDDwtkOfrwDjYKh+FKe7zmzFZKZyq7
=lzYY
-----END PGP SIGNATURE-----