-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in CUPS
Advisory ID   : NCSC-2023-0486
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-4504
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230921
Toepassing   : CUPS CUPS printer driver
Versie(s)    : < 2.4.7
Platform(s)   : Canonical Ubuntu
         openSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in CUPS. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren met
  rechten van de printserver.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende een speciaal
  geprepareerd Postscript-bestand aanbieden aan de printserver, of een
  gebruiker misleiden een malafide Postscript-bestand af te laten
  drukken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van CUPS hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in CUPS 2.4.7. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/OpenPrinting/cups/releases/tag/v2.4.7

  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.4 en Leap 15.5. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2023-September
   /016253.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2023-September
   /016253.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2023-September
   /016254.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS,
  22.04 LTS en 23.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-6391-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQxEGf4Vd0fJc7lbAQpgHQv/cKSz/MTLsEGNX+kDvIThRjPi7/zpanXy
UuRqdijDLqPO762qcAPACzBYLWz+lQabeBJktDW4EmLG3wjo6QtNjh0Ezz2TsjGA
AWGrzUuDxqZ873T8v8OJeZ9BCGrFz/EYNVHioLR5QCrOpJL2yh5VbWcPA/J5yS/W
946HCFTKdjOCqnNcgfyBED35KHdAsCN1SsArNBsV59QO2tcR0M1+RQMb4UpRN/2b
WcEChytzXVZI+LUL6W84H6nCNWIEZ5Ay1xpHptakN05o+k93Vwbvhh1SxB1mxUAA
EdiFTqEogYku35pq2kGuHvLSbHa7c2eQyPok6AF72POa+7j6GojFtBV9MOITSIWI
u61QROF/HrYftUEYDEN5FS9VS9P7syKLgIMvRVD6QH/AA+MOBC6WXNdmMoq6rW0S
rfQKxM3g9+x9APUnFeXfDWe3+5Rn2dxKqM/M2TaSoOZAQplYFQINYachFelLtSmv
SB3B0Phogviv2BC+lTgtU9L7X5uT6L1g
=tJr4
-----END PGP SIGNATURE-----