-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : ZeroDay kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS en
         iPadOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0487
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-41991, CVE-2023-41992, CVE-2023-41993
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230922
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple iOS
         Apple iPadOS

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iOS en iPadOS. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen, om zich verhoogde rechten toe te
  kennen en willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem

  Apple heeft meldingen dat de kwetsbaarheden beperkt en gericht zijn
  misbruikt in oudere versies van iOS.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  iOS en iPadOS 16.7 en 17.0.1. Voor meer informatie, zie:

  https://support.apple.com/en-us/HT213927
  https://support.apple.com/en-us/HT213926

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQ1RPv4Vd0fJc7lbAQofSAv9Gjf1+8SYDFWhgMk14UhrDXix0MI9GhhJ
x6p43sz5YajA1yqPzcMifUFcHhBk32LJB9u/V7ndcrBTjzCbQqQZTfTXgZqSpGol
nFceTkwJmUXbbTwhDSpA9g8f+OmF7fGa8mKJzJHAu3nme9gIS/Y3JxnlcZfjb1QK
B9ip46Mc/xUnxyM5wTYf/Y01qRw3w7/WGTPdeBVLwFwKP3S0ddTs9Xkmp5p1XOiA
y2yLrppTmEkNQbE8JiSJZEkyTBbkt62LjOjYRcQJNp7bcnA03+wE4ecTsdFiRs6C
dsm4pCL+hO6AOzG34sf9Glc89TvZoW5CdBizRzHS3pVts4NhXXdd+PRaHrIP99c9
BNff4/h5l/XHslh/sC4jfvyvEqy1G2vW7ps8hWYkyfaTwbgbKbbgchPDFmUWkwNO
vmiiRz/HrMOb8FxghNPtGVQJoP9MJiNkZ0I+BtwMSzcgaT1vf/ueMgB9Eo9wfwqp
gq8hTrGZ6l1aMHAoRRUPWf1nnDBFxf0t
=dq/8
-----END PGP SIGNATURE-----