-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apple MacOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0488
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-41991, CVE-2023-41992
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230922
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in MacOS. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheden misbruiken om een beveiligingsmaatregel te
  omzeilen of om zich verhoogde rechten toe te kennen en mogelijk code
  uit te voeren onder hogere rechten dan de gebruiker.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide app te installeren en uitvoeren.

  Apple heeft meldingen dat de kwetsbaarheden beperkt en gericht zijn
  misbruikt in iOS. Er zijn geen meldingen dat de kwetsbaarheden zijn
  misbruikt in MacOS.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  MacOS 13.6 en 12.7. Voor meer informatie, zie:

  https://support.apple.com/en-us/HT213932
  https://support.apple.com/en-us/HT213931

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQ1RLP4Vd0fJc7lbAQqT5AwAibg5Ddz3X00KWjbHhDkqgOxdyNuEmQos
hKPHCwDoIW72nfdDhAeSzUA5jWR1RRA7V8i6mq8KmT8eqVP41ohUIj9DxyZYPZgt
m4SpshO0zqSVWk9KTrXZL6wLLqbHa5EFyUAb7Zqhwty9JAS1O+C4c+hKSM+xUGSm
OPSTfmL28Y7Qy9PzeFuVYoyOyRMJZ3Ks3xvtDTmYyFfAbV7MyiOlmJJbTLF4kbAx
vh+ia+JGEJqxFcQmGKg68FEhsoP29AnCjCqdA1mGqP+PhjCFggAWN4RtpiSCJUj8
V8FV5YQPJ1tRTc1ev0FDRVqdD8zfqHUuXPxMjeFyrDD50YSG3dFYhKPPweypExrA
WlkQRxD03p3S0o3mVhSzH49WMVcp8WacAxE20zs+rGRe0mNZgPnJrkQQ302UsJVa
0tajUhg5tnO2p+xSNZHPPAMraRtDzCvmW2dkabuKCkS9jGK6S4mY8Qa+qzRda1Oc
bv+UvV+klSGStHgO7c0NJ/EMrtcJECJH
=3jxG
-----END PGP SIGNATURE-----