-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Rockwell Automation
         FactoryTalk
Advisory ID   : NCSC-2023-0489
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-2071
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230922
Toepassing   : Rockwell Automation FactoryTalk View Machine
Versie(s)    : 13.0
         12.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Rockwell heeft een kwetsbaarheid verholpen in Factory Talk View
  Machine Edition. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het
  kwetsbare systeem.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot het
  productienetwerk. Het is goed gebruik een dergelijke infrastructuur
  niet publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Rockwell heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in FactoryTalk View Machine Edition: v13.0 en v12.0. Voor meer
  informatie, zie:

  https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id
   /1140724

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQ1RC/4Vd0fJc7lbAQogmgv+KzSyS6uNOvT1cWLftsG7QsUcqdinHeLs
jIve76qogmIWE7lcDVYLe3jB5KjeMOFDWYjheN8PgTucmK1ZyZg+2suPlOD/B7cx
AZTgGIz0IxnGpPKaCVntEQkRi6GJ1qjw11p91DZOD8S4eDmkVSo6MtiVqZdyZNlv
EFQZCqp6AM9UvduDVAInJaNE2tkHjlXxmnicux4shGpM020MDtdmHVW7uZkMr0w+
aKRvRu1R9gpr3JVim1pLsBuy88wJUiEUWUXBsvLpZPyYDJGtC1UaRowdEf5v761X
UgLPpxdfOjpSMcjqihLc700AWHin8nAjZIYsfzL31mOR3mqlqa9Y3T0lLzVSw7uF
uqVy+uVpksNR4UwcA/ozgZlOVXYvVxQ+8F8Xn7pR0kaV1uf+vYZ1eOEX68BnCZhc
NxiRvUpfmNqqUTrR1xC4xA0rGHSwS10wM97QVIqKNYiLqVckvbtPyPQE1RUAi/LL
oBwlwRLko7cLhKFWzX1d8eXOD47y7TDg
=qKBj
-----END PGP SIGNATURE-----