-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Roundcube webmail
Advisory ID   : NCSC-2023-0490
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-43770
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230922
Toepassing   : Roundcube Webmail
Versie(s)    : < 1.6.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Roundcube webmail. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor een
  Cross-Site-Scripting-aanval. Een dergelijke aanval kan leiden tot
  uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of
  toegang tot gevoelige gegevens in de context van de browser van het
  slachtoffer.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Roundcube heeft updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in Roundcube 1.6.3, 1.5.4 en 1.4.14. Voor
  meer informatie, zie:

  https://roundcube.net/news/2023/09/15/security-update-1.6.3-released
  https://roundcube.net/news/2023/09/18/security-update-1.5.4-released
  https://roundcube.net/news/2023/09/18
   /security-update-1.4.14-released

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQ2QpP4Vd0fJc7lbAQqffwv9FnjPh2J2T489tr/y/7yhvyu9gI9wCLRp
7Ko0Bk++lwx5bWIREc3bpUyUxBVgAwC3pcWKbQO+CHKKwVEepgwAfJyApQHyLYVI
XwfxGsKYmlqze9HOyKFg2dadOTi66f0732otvXcXclxpWz15TRyYigfbiqpG99T7
e43Xkyf1j+vVmwSzv1qDzPYc35zXindnI14XVb5UqI4In6CSCbM8Y0FJjMUv1xLN
FDgYGOsvxoppErIIeZWDyolUEv25hUyRf/uImiuxuB7++LkD4/hZH59mhVCyzY50
XIGinvZ0b5jL7mLOgbqoye0RstAIZ50CIDiC/tXEyjW/Vj2OTuH1+PNpZdiZiYYc
Qol7yxoy8vztrt5+/2389XDojOTsWgDTPb6LToGZkQVJh8gFOi+1KTVHY3eC3Qre
+pHm9Cy5EXVzgV0WTBTp4JUpRAdWnsdqL6bLiMybQKBStju1o/Zqoo2EXniHC03L
fq3ANpuKn2J26tF4mHlu3sjru63v8J71
=etN4
-----END PGP SIGNATURE-----