-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Elastic ElasticSearch
Advisory ID   : NCSC-2023-0491
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-31418
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20230925
Toepassing   : Elastic Elasticsearch
Versie(s)    : < 7.17.13
         < 8.9.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Elastic heeft een kwetsbaarheid verholpen in ElasticSearch. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Elastic heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in ElasticSearch 7.17.13 en 8.9.0. Voor meer informatie, zie:

  https://discuss.elastic.co/t
   /elasticsearch-8-9-0-7-17-13-security-update/343616

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZRF2Lv4Vd0fJc7lbAQpORAv/QE3K48Y6ZrSWq2ZTPEOIdV2ZC8Pf6od7
Tvxay91imfHIBkmymqfZ7PCfX3w0pm+CmUzQ9f566R8aZk1BFyHns2ByPdAbgTd7
kOHBc+Isxp78/wKF6x2RjWy7NADoQspC03ihs6oxySZ3XBrfDH/iadGm+7d8bsiF
b93orJgItSbY6UKhZPOzVBoYSGTcHei4y+E86cEkKgzvtIN8x1lYA4xAxXQ510w4
Y0SuXV8yLuoFtyv4ekehQXzztk7ixNy4GWWMgu+N6T856TTGOYnbYMlq7lU8DPtB
j+RBPuMiwntgQ5xnW57083OROYlzjV+E7gvf5CRP2miVxKGhNcVMpbwo2ewA7tNT
9DNBFd+kq0RWa3Thwhew1jrQCAHb6JkD9Gp7bzztGy8gIFitnS2oBoTXlJ3yZqvO
fBPvO4uIOUWMlZ5kUofQvSIaMFlLL8qcX5d2KTkRgorFFZiDMaKw79tAFSGotVEI
1V/7cPbAwWWZVpFYRC3U60f+xwNWOhFS
=3urb
-----END PGP SIGNATURE-----