-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Mozilla
         Firefox
Advisory ID   : NCSC-2023-0495
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-5186, CVE-2023-5187, CVE-2023-5217
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230929
Toepassing   : Google Chrome
         Mozilla Firefox
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS
         Linux
         Microsoft Windows

Update
  Mozilla heeft een tussentijdse update uitgebracht om de actief
  misbruikte kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-5217 te verhelpen in
  Firefox. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Hoewel er in totaal
  10 kwetsbaarheden zijn verholpen, heeft Google van slechts 3
  kwetsbaarheden enige informatie beschikbaar gesteld.
  De genoemde kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, of om willekeurige code uit te
  voeren in de browser en zo mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens in de context van de browser.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide webpagina of bestand te openen.

  Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-5217 meldt Google
  rapporten te hebben ontvangen dat deze beperkt en gericht actief is
  misbruikt.

  Google heeft verder weinig inhoudelijke informatie beschikbaar
  gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 117.0.5938.132. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2023/09
   /stable-channel-update-for-desktop_27.html

  -= Mozilla =-
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2023-5217 te verhelpen in Firefox. Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-44/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZRayfv4Vd0fJc7lbAQrchAv/Wi7/Y3C5ZGKquz7zeXlBW7iYs4DrzDBr
nKjz4xTKNxuHIf83D2ZZTextJQSCZH9YZhFUV6adIgJzv6OKUBCLK60S9PV8ooyo
vuISWsVABzuSdoa1lnYYdHCZntiy+Uw548HsN7QZVAnPcU2sWe3hwOFi0aS6Bcda
qGZ3+F/zuPBttv3l10EGotcs6M4l47d3qk1K4f/ox+/6tl/4xeQC1ZmqK6JoX6zI
ifr/bpamGeBycKo315xrZ2L3iJjFk7I7iHiVCQkacxm9aAR+4nIwZH9vs9D1jpxw
yLcACIMWZbuOQt/6DiuDMwYefg7fOLzOI7cX+K9WiLO/ubO4F7NSiUVn7GQIcFAm
tXvdzh6wWbQ2K8XGPm1kYBazkjN3eC/Eumv+T59X0w4nsiTAeogvWwByxPCyWJv0
dGPKZnsToHAzCEQiEHwDzGSg2/UHb4cUnQ+RJbxnhEnT1pTjKI4afF6MAOlM5+LB
8RCh8PvvOnXkOXl3ZybPyySmHr208lPh
=5kWD
-----END PGP SIGNATURE-----