-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WS_FTP
Advisory ID   : NCSC-2023-0496
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-27665, CVE-2023-40044, CVE-2023-40045,
         CVE-2023-40046, CVE-2023-40047, CVE-2023-40048,
         CVE-2023-40049, CVE-2023-42657
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20230929
Toepassing   : Progress WS_FTP
Versie(s)    : < 8.7.4
         < 8.8.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Progress heeft kwetsbaarheden verholpen in WS_FTP. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die
  kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * SQL Injection

  De ernstigste kwetsbaarheden hebben kenmerk CVE-2023-40044 en
  CVE-2023-42657 gekregen en stellen een kwaadwillende in staat om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie, of om
  bestanden te manipuleren (verwijderen, hernoemen, mappen aanmaken en
  verwijderen) waarvoor de kwaadwillende aanvankelijk niet is
  geautoriseerd.

  Voor uitvoer van code hoeft de kwaadwillende geen voorafgaande
  authenticatie te hebben. Het is wel noodzakelijk dat de Ad Hoc
  Transfer module actief is.

Mogelijke oplossingen
  Progress heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in WS_FTP Pro 8.7.4 en 8.8.2. Voor meer informatie, zie:

  https://community.progress.com/s/article
   /WS-FTP-Server-Critical-Vulnerability-September-2023

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZRZlJf4Vd0fJc7lbAQpyogwAsmbiDK1YROVRX4eNCIuAGhxqjvWN0ZdI
hblUWd7mEq8wKb9KYAu6AHULr0Catys0gBLvdIMqEPEMEhTl48c2PjXgo+904Bjn
VX0JPrLNSo1dENf8jRccsT/3Nh5Ux31To0OdIFcSlgtBr74xCks/yDW1OLMrYNeN
PmUfqfqz4h8uUj5wH6qGu3ROKhNgpN0NLYxLVaCCSJAfFGRO4Hp5LPcklxwWEdPz
fMX5YKatkgM5uBBzKqvcZ0Ty2rbYRQpZSPsYxkB2Z1UNYWVDh4067e0b9xwsmLet
avN9D7UcCpbSZtgZ0/Ruk111MkVFHZ85cd5LeKiwjRphoxmUPUyEarM8SUaoeZgi
nGGFZDo/wNxeGQNzuuyt1Oryyrfnkzk8HnYQNrAB2E88bdMjUT81Ekhv1XuMAqGK
vF9diydluWsmCEaKI8zA4CzvzyoZLBjlegVF/+1ZALpnx7N+U5MhcTkGzhTqDV3H
5WOhoDyoRhWUAa04b21VKnKyY84vkJgs
=aT+k
-----END PGP SIGNATURE-----