-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WS_FTP
Advisory ID   : NCSC-2023-0496
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-27665, CVE-2023-40044, CVE-2023-40045,
         CVE-2023-40046, CVE-2023-40047, CVE-2023-40048,
         CVE-2023-40049, CVE-2023-42657
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20231002
Toepassing   : Progress WS_FTP
Versie(s)    : < 8.7.4
         < 8.8.2
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben proof-of-concept (PoC) code gepubliceerd waarmee
  de kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2023-40044 kan worden
  aangetoond. Daarnaast is er actief misbruik van deze kwetsbaarheid
  waargenomen. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt
  hiermee naar HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Progress heeft kwetsbaarheden verholpen in WS_FTP. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die
  kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * SQL Injection

  De ernstigste kwetsbaarheden hebben kenmerk CVE-2023-40044 en
  CVE-2023-42657 gekregen en stellen een kwaadwillende in staat om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie, of om
  bestanden te manipuleren (verwijderen, hernoemen, mappen aanmaken en
  verwijderen) waarvoor de kwaadwillende aanvankelijk niet is
  geautoriseerd.

  Voor uitvoer van code hoeft de kwaadwillende geen voorafgaande
  authenticatie te hebben. Het is wel noodzakelijk dat de Ad Hoc
  Transfer module actief is.

Mogelijke oplossingen
  Progress heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in WS_FTP Pro 8.7.4 en 8.8.2. Voor meer informatie, zie:

  https://community.progress.com/s/article
   /WS-FTP-Server-Critical-Vulnerability-September-2023

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZRqvk/4Vd0fJc7lbAQrVvAv6A8MV6B3bkqO94ngN1SZRFnYnaYAwWINw
oPUWNxh63p+ePOXPeZuXDiNJCipmcDITBXJih9LCPF4ymVZMOZjW4fRNGsbD+bWw
K/paH/q9CZi1S/ZH/ypDTzfw8uQhZrmYVCBc20iFVqa04xW89k3cJ5pjfCydWETi
HzL+f9FiTxoskP/NG27gy5R+mM9B+4LGEl1c0Y+3smpkVUFWaW4DMFz9Oc2jijUI
fb7XXfRYnV9rvo8BjXZpcz4h0texqfs66RhsYyu6Mql+IQ6vp0UWLeEXwATCyUS6
+69aJtZpjOuzXSRxyWRBUykOCp1+Z0dZi+IH/oXOs+p5dvk6RUKpItAiBBYJa2P7
xCu9qsIJLih+ukMB3f8X2T73E5wY79vV7zVEfqWUGnBVecq2eQPxfc1sxpDgatlZ
usI/TxU8ZOTo4AcPHGjPANiOthczh5sgki/CF9oZWIvruJ1tjl6ejp9mTTTYM2Xk
Bto02G/Mz6XOTd22+up6kl4aJSOG6bAO
=S9UR
-----END PGP SIGNATURE-----