-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0498
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-20033, CVE-2023-20034, CVE-2023-20109,
         CVE-2023-20176, CVE-2023-20179, CVE-2023-20186,
         CVE-2023-20187, CVE-2023-20202, CVE-2023-20223,
         CVE-2023-20226, CVE-2023-20227, CVE-2023-20231,
         CVE-2023-20251, CVE-2023-20252, CVE-2023-20253,
         CVE-2023-20254, CVE-2023-20262, CVE-2023-20268,
         CVE-2023-20269
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230929
Toepassing   : Cisco Integrated Services Routers
         Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
         Cisco Aironet
         Cisco Catalyst
         Cisco Catalyst Blade Switch 3000 Series
         Cisco Analog Voice Gateway
Versie(s)    :
Platform(s)   : Cisco IOS

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in de IOS firmware van diverse
  systemen, zoals Catalyst, Aironet, Integrated Routers, Analog Voice
  Gateways.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  Om toegang te krijgen tot gegevens, of deze te kunnen manipuleren,
  moet de kwaadwillende geauthenticeerd zijn.

  Voor het veroorzaken van een Denial-of-Service hoeft de
  kwaadwillende niet vooraf geautoriseerd te zijn, maar moet deze wel
  beschikken over kennis van de infrastructuur, om zo in staat te zijn
  het verkeer dermate te manipuleren dat de Denial-of-Service
  verkregen wordt.

  Om willekeurige code uit te voeren moet de kwaadwillende voorafgaand
  geauthenticeerd en geautoriseerd zijn als administrator op een van
  de deelnemende systemen van een Group Encrypted Transport VPN
  (GET-VPN). Deze kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2023-20109 gekregen
  en Cisco meldt rapporten te hebben ontvangen dat er actieve pogingen
  zijn waargenomen om deze kwetsbaarheid te misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  de IOS firmware van de kwetsbare systemen. Voor meer informatie,
  zie:

  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-dos-capwap-DDMCZS4m
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cbw-dos-YSmbUqX3
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-click-ap-dos-wdcXkvnQ
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-getvpn-rce-g8qR68sx
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-vmanage-html-3ZKh8d6x
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wlc-wncd-HFGMsfSD
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ravpn-auth-8LyfCkeC
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-aaascp-Tyj4fEJm
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-appqoe-utd-dos-p8O57p5y
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cat3k-dos-ZZA4Gb3r
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dnac-ins-acc-con-nHAVDRBZ
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-xe-l2tp-dos-eB5tuFmV
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-mlre-H93FswRz
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webui-cmdij-FzZAeXAy
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-vman-sc-LRLfu2z

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZRayS/4Vd0fJc7lbAQrnwwwArmbjNCht7fgHeUeqtf5wDL8rhs0tbBvZ
Yn8fToR1iTdOZGC4ayIWdcsRIEGUINOcbXcHlWZrizm1IrX00lXUD1nVmyDsjBIg
9naJTRK5cOkauqnFn5ULvipsWXlBngPqLd9uPXpm7PMQ6jwz9Mx5Vvpwhpc2fJ9p
DbrJzLDGWDombyQcQeHtaseB/4YslDbsfbfEYCFoqPkPygOFJjGo/EhLqx5OKTFZ
17DMK/hheMGPYS1Yirzl2XaLQf0KBtSPE/2LbQrdGKmg0RBlgQ1qKviIOQAALUuY
EZVqZNX9nrPCbwaG+08XH8aBjvy1V0ZNxZWTBZKEi6bxxxbWmn6T7lIjl1DKawOr
00TMqBFefFqxWaco2uGJg2oux2HoYJPp2ZZU2tKpb95vqD9diF0qYpE5SZr86166
yxEGiQIh5MJZbiqVSogxSNV3gv7yCuR/ZvaY62/j71Tn8yCU2Jw+W3dl+13G7HUV
vjHk0A+TTyuzooVD6/A0as3S18TJ0bzW
=yWgL
-----END PGP SIGNATURE-----