-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Exim
Advisory ID   : NCSC-2023-0499
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-42114, CVE-2023-42115, CVE-2023-42116
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20231002
Toepassing   : Exim
Versie(s)    : 4.96.1, 4.97
Platform(s)   :

Beschrijving
  Exim heeft kwetsbaarheden verholpen in Exim MTA. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeem/data gegevens

Mogelijke oplossingen
  Exim heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Exim MTA 4.96.1 en 4.97. Voor meer informatie, zie:

  https://www.exim.org/download.html

  https://ftp.exim.org/pub/exim/exim4

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZRq5wP4Vd0fJc7lbAQoGiQv+KGRYmRzHEg1IZi8rOim8+9TD0h910ODS
QDUd3Blhz1eGQgdaor09/Hf5TdCTxL2Q0IKTaEodWs7xE4XPDp4NRf4rQDvs2lri
H2NJrb3+/X3euly3azVIqrXgi6AmhtUUrqcX7DZerd54BESLVV+u9jLNVXBbO62Z
4V3aziFMppioB0YCgWz5X7cjGGbG4IxT0fGiy6da6R7TY5y65sB2WkdeU2ofNN2T
OUUvmKeeb1N0/PSAqiGaPFYeCkEmfVa/GZ9KfakY0zTPRJfS54dBhHpYreUAm4HB
U6vfxTYJMTNAwDxikOUHoUAjZg5seUM7mDlzJg9LeJQi/OswREekFK7zkLq8qmpn
a1gGn3JvhgCUPeYbHKTJ8y2FF1MJFelMQAfbpUqfc6MHm73eiX6a8R9rSiKHcNgx
JPbRzVA5kw2ElYBooAhN4E/MMikYwwqDwXOm3pG8JACwiDX5LnWL54BzOb6jz2Hs
705ztXCWnWmv7jFYJjWpsQ0w28jA8Icm
=0q8i
-----END PGP SIGNATURE-----