Kwetsbaarheden verholpen in NetScaler ADC en NetScaler Gateway

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 22-11-2023 NCSC-2023-0517  
 
high
high
Signed-PGP →
 
22-11-2023
high
high
NCSC-2023-0517 [1.04] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Citrix heeft kwetsbaarheden verholpen in NetScaler ADC en NetScaler Gateway. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie of het veroorzaken van een Denial-of-Service-aanval.

Kwetsbaarheid CVE-2023-4966 wordt actief misbruikt. Vermoedelijk sinds augustus. Deze kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om sessies van gebruikers over te nemen. Vervolgens kunnen met de verkregen rechten acties worden uitgevoerd op het getroffen systeem.

Van deze kwetsbaarheid is Proof-of-Conceptcode (PoC) beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Citrix NetScaler ADC Citrix NetScaler Gateway

Oplossingen

Oplossingen

Merk op dat de kwetsbaarheid werd misbruikt voordat Citrix beveiligingsupdates beschikbaar heeft gesteld. Het installeren van de updates is onvoldoende wanneer een systeem is gecompromitteerd.

Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Er is online aanvullend handelingsperspectief beschikbaar, bijvoorbeeld van Mandiant. Het NCSC heeft dit advies nog niet kunnen verifiëren. Voor meer informatie, zie [Link]

CERT-AT heeft een script beschikbaar gesteld om te controleren of er potentieel misbruik heeft plaatsgevonden. Ook als uw organisatie het systeem reeds heeft geüpdatet, is het raadzaam om te controleren op misbruik. Het script controleert of bestaande sessies worden geherinitieerd vanaf een ander IP-adres, wat kan duiden op misbruik van de sessie. Uit het script kunnen false positive detecties komen. Indien misbruik wordt geconstateerd is het raadzaam te controleren of er reeds verder misbruik heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie, zie [Link]

Op 20 November publiceert Citrix een blogpost met daarin aanvullend handelingsperspectief waarin wordt geadviseerd om na het installeren van updates, blijvende en actieve gebruikerssessies te beëindigen. Citrix geeft aan dat dit middels de volgende commando's kan worden uitgevoerd;

kill aaa session -all

kill icaconnection -all

kill rdp connection -all

kill pcoipConnection -all

clear lb persistentSessions

Daarnaast heeft Citrix een aantal stappen gepubliceerd die kunnen helpen bij onderzoek of netwerken gecompromitteerd zijn door misbruik van CVE-2023-4966.

Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-4966, CVE-2023-4967

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 22-11-2023 NCSC-2023-0517  
 
high
high
Signed-PGP →
 
22-11-2023
high
high
NCSC-2023-0517 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Citrix heeft op 20 november aanvullend handelingsperspectief gepubliceerd in een blogpost. Voor meer informatie, zie [Link]

Dit betreft het verwijderen van nog actieve of blijvende gebruikerssessies na het installeren van de updates. Mogelijk hebben kwaadwillenden gebruikerssessies buit gemaakt bij kwetsbare Citrix servers. Deze gebruikerssessies kunnen mogelijk nog misbruikt worden nadat updates geïnstalleerd zijn en alsnog tot compromittatie van het netwerk leiden. Zie "Oplossingen" voor meer informatie over dit aanvullend handelingsperspectief of de blogpost van Citrix.

  Versie 1.03 01-11-2023 NCSC-2023-0517  
 
high
high
Signed-PGP →
 
01-11-2023
high
high
NCSC-2023-0517 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

CERT-AT heeft een script beschikbaar gesteld om te controleren of er potentieel misbruik heeft plaatsgevonden. Ook als uw organisatie het systeem reeds heeft geüpdatet, is het raadzaam om te controleren op misbruik. Het script controleert of bestaande sessies worden geherinitieerd vanaf een ander IP-adres, wat kan duiden op misbruik van de sessie. Uit het script kunnen false positive detecties komen. Indien misbruik wordt geconstateerd is het raadzaam te controleren of er reeds verder misbruik heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie, zie [Link]

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft HIGH/HIGH

  Versie 1.02 26-10-2023 NCSC-2023-0517  
 
high
high
Signed-PGP →
 
26-10-2023
high
high
NCSC-2023-0517 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) vrijgegeven, waarmee de kwetsbaarheid kan worden aangetoond. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft HIGH/HIGH

  Versie 1.01 18-10-2023 NCSC-2023-0517  
 
high
high
Signed-PGP →
 
18-10-2023
high
high
NCSC-2023-0517 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Kwetsbaarheid CVE-2023-4966 wordt actief misbruikt. Deze kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om sessies van gebruikers over te nemen. Er is aanvullend handelingsperspectief beschikbaar van derden.

Zie 'Beschrijving' en 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

  Versie 1.00 11-10-2023 NCSC-2023-0517  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
11-10-2023
medium
high
NCSC-2023-0517 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.