Kwetsbaarheid verholpen in Cisco IOS XE

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 03-11-2023 NCSC-2023-0526  
 
high
high
Signed-PGP →
 
03-11-2023
high
high
NCSC-2023-0526 [1.05] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft een kwetsbaarheid verholpen in IOS XE. Door deze kwetsbaarheid kan een niet-geauthenticeerde kwaadwillende op afstand een account aanmaken - met toegangsniveau 15 - op een getroffen apparaat. Middels dat account kan vervolgens volledige controle over het getroffen apparaat worden verkregen.

Als mitigerende maatregelen doet Cisco de volgende aanbevelingen:

• Schakel de webbeheerinterface uit op alle op IOS-XE gebaseerde apparaten of zorg dat deze niet vanaf het internet bereikbaar is. • Controleer de configuratie en het bestandssysteem op tekenen van compromitatie. • Controleer eventuele syslog-berichten op verdachte verkeersstromen • Overweeg om de betrokken apparaten opnieuw op te starten, aangezien de (mogelijk aangebrachte) webshell niet persistent is.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco IOS XE

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates uitgebracht voor Cisco IOS XE v17.9.4, 17.6.6 en 17.3.8 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Voor de Cisco IOS XE versie 17.12.2 werkt Cisco nog aan een update. Een datum waarop de update beschikbaar is, is wel gepubliceerd. Deze wordt op 15 november verwacht.

Cisco heeft mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld om de risico's van misbruik van de kwetsbaarheid te verkleinen. Ook heeft Cisco IoC's gepubliceerd om te achterhalen of een systeem gecompromitteerd is.

Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

Voor een uitgebreide lijst met verholpen versies zie [Link]

Het NCSC adviseert bovenstaande support-document regelmatig te controleren op updates en houdt de ontwikkelingen in de gaten. Dit beveiligingsadvies wordt bijgewerkt wanneer er relevante ontwikkelingen zijn.

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-20198

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 37
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote root-shell
high
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.05 03-11-2023 NCSC-2023-0526  
 
high
high
Signed-PGP →
 
03-11-2023
high
high
NCSC-2023-0526 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Cisco heeft updates gepubliceerd voor IOS XE 17.3.8 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Van v17.12.2 geeft Cisco aan op 15 november een update uit te brengen.

  Versie 1.04 02-11-2023 NCSC-2023-0526  
 
high
high
Signed-PGP →
 
02-11-2023
high
high
NCSC-2023-0526 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben achtergrondinformatie en Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid kan worden aangetoond.

Het NCSC verwacht op korte termijn een grotere toename van scan- en misbruikverkeer. Het NCSC adviseert met spoed de updates in te zetten en mitigerende maatregelen te nemen indien dit (nog) niet mogelijk is.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH

  Versie 1.03 30-10-2023 NCSC-2023-0526  
 
high
high
Signed-PGP →
 
30-10-2023
high
high
NCSC-2023-0526 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Cisco heeft updates uitgebracht voor IOS XE v17.6.6 en de datum gepubliceerd voor de nog komende versies. v17.3.8 wordt 3 november verwacht en 17.12.2 15 november.

Onderzoekers hebben de resultaten van een succesvolle exploit gepubliceerd. Het NCSC verwacht op korte termijn publicatie van publieke exploitcode en een grotere toename van scan- en misbruikverkeer. Het NCSC adviseert met spoed de updates in te zetten en mitigerende maatregelen te nemen indien dit (nog) niet mogelijk is.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH

  Versie 1.02 24-10-2023 NCSC-2023-0526  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-10-2023
high
high
NCSC-2023-0526 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Cisco heeft updates uitgebracht voor systemen draaiend op IOS XE 17.9.4 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor IOS XE versies 17.6.6, 17.3.8 en 16.12.10 wordt nog gewerkt aan oplossingen.

  Versie 1.01 16-10-2023 NCSC-2023-0526  
 
high
high
Signed-PGP →
 
16-10-2023
high
high
NCSC-2023-0526 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Cisco heeft (nog) geen patches beschikbaar/uitgegeven voor de beschreven kwetsbaarheid maar wel mitigerende maatregelen aanbevolen.

  Versie 1.00 16-10-2023 NCSC-2023-0526  
 
high
high
Signed-PGP →
 
16-10-2023
high
high
NCSC-2023-0526 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.