-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2023-0587
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-36037, CVE-2023-36041, CVE-2023-36045,
         CVE-2023-36413, CVE-2023-38177
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20231114
Toepassing   : Microsoft Excel
         Microsoft Office
         Microsoft Sharepoint
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office
  producten.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen of willekeurige code uit te voeren
  met rechten van de applicatie.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen, of voorafgaande toegang
  hebben tot de Sharepoint-server in het lokale netwerk.

  Microsoft Office Excel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36041 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-36037 | 7,80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36413 | 6,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-36045 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38177 | 6,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVO98P4Vd0fJc7lbAQpk1QwAuuK8Fq4RE0DHW/hCtWmRJU48Fpqp27Pu
BCJWPPSN0RvkFSLuxIzOpZTZAm5t8LCi6X/JIpZSzlAPUG34QJ5J/xwTrIQftGMS
3TsttwhqpUQyeUKO/mEZQsTrnGgNDLxz7bLDZ6LD7qEXAc5ocI+nQX5xKTEXCzhB
pKM0waHL/cVI0s7g7XoyLb7/3ZdTX3Ce/tOKjPUln+pZr02jAK5dHdD0yuqEUlek
DKRSlIgYO0djyZTDdLPd5eqDmDSUWFNfABuZbBAxtTCZs/RwNYizl77emfp23um0
tcfxGumiaKYHkwgVXgFc0z6xPjK6t3hekYWBO0a0gpNxZTTq/3YHMerqzR5iicbn
eRg+TWqdMbqS+VKC01+5rj62avvsccBJFSh8LrnajN67xMMrMZMW0BAIATT9Qv7h
ed0M4aDKH1HRMYzqYmZcwe6HGbzHk0oyadf9YutIqrDTjcz9oV4YC/UdxINm9Hdd
1A9AV3MPDqbtDA2oBoGPuHNKONb1w2CO
=NIHK
-----END PGP SIGNATURE-----