-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft System Center
Advisory ID   : NCSC-2023-0588
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2023-36043, CVE-2023-36422
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20231114
Toepassing   : Microsoft System Center
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in System Center. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zich verhoogde
  rechten toe te kennen of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.
  Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende lokale toegang nodig.

  Open Management Infrastructure:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36043 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Defender:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36422 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVO94f4Vd0fJc7lbAQo4rgv+MGfURMCjjoqXM8aYJexYpGKuC71gXVhK
KKXvsu3G4T22P6K9gn6IGFhyBlPKeM6RU+axXCGVV57aG8V22v+cfsoo/Tlc33LJ
HfGv3wsaKp2ndil0cb1DlmPmMJ0ryQ976ORL0prrAZIKZikahG4f+lTjaqKqbt6i
GSE44uG2RkIDHU1v51CcE2jzFsXeemgbkPWTMUBYKL5Dw6T9I2uLPL/yv2rKZBP0
RLFhYjwt3Zw0uF8l0cMNTuz4i7IwPmyhLQH83EU/xFib4MqQ6l3wgwAQuatC5pww
KcHLzrR8ftZHTpe6DPJW+si5lBFJhFZ839d7AFCBeCduC4urUtjSBS4p7+RpbNNT
AslXuH1jAn+BUwFvYI3Lp1mFMQQL/9wVJPgMOOFlk+bhjA9SbHDVGWqjVaYcX7V0
A9+SZBTwWJTy+g8GnWAtqg0y1VDDJbKImNLnYPO6PrEnppZoLtC/BuRDDEkePsUU
0t/S6TxEyFujrFLEtLKE8S+DXcjMHjoK
=ioUZ
-----END PGP SIGNATURE-----