-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2023-0589
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-36018, CVE-2023-36038, CVE-2023-36042,
         CVE-2023-36049, CVE-2023-36558, CVE-2023-36560
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Spoofing
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20231114
Toepassing   : Microsoft .NET Framework
         Microsoft ASP.NET
         Microsoft Visual Studio
         Microsoft Visual Studio Code
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Developer Tools.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, een beveiligingsmaatregel te
  omzeilen, zichzelf verhoogde rechten toe te kennen of zich voor te
  doen als een andere gebruiker.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

  Visual Studio:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36042 | 6,20 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  ASP.NET:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36560 | 8,80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-36558 | 6,20 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-36038 | 8,20 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Visual Studio Code:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36018 | 7,80 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  .NET Framework:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36049 | 7,60 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVO90/4Vd0fJc7lbAQqq7AwAg5TWHXOaZo+l5GP7j3mitj9HCXJMBHm5
QsDuNqX6KSBu0nyZV84Q/V5GlxnNJ8ri4PInAIFbBuAn8Oa7Pivk3+zXZyeeI5/I
NpxyqEOzdaumDa4Hn3w1JSNUMbrDBGB8wRUWN76Xw9zxZe4zx35+nIYI6qPX7+gI
/Fsfwv00AHbjqJHg4cISBt2j44GUoFGGUgADqYT1XXwQjKthK05eqlXyBErLAMNr
2WSczpPGMIHds8r9BnrRIxUMnIBvIyKyhkAHCxtcS8ETRP5Ctp0bi4pu6FMfahb4
jr1HRr3k+I1FV2s9hBxmR0nk+T6cFQr/DQPkNgs/jP83G0iIqwN2t5YDw7xUJUCr
F7HeYVhvGpvaeFHfNJKWjUSaoGlkz15H89h0bcjYeZc0Z8V9DanWUnDwmpcq4nwn
hMLV6PTECzK7KUGAknSj9zppf5woGVvzJZIww/jUuFCkVp9bCuLOVrq1kgN5d/L3
F7mqp6cmCde/mlUnqczx+9yJoF04T2NK
=Br9P
-----END PGP SIGNATURE-----