-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure
Advisory ID   : NCSC-2023-0590
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-36021, CVE-2023-36052, CVE-2023-36437,
         CVE-2023-38151
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231114
Toepassing   : Microsoft Azure
         Microsoft Azure DevOps
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in componenten van Azure.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen, willekeurige code uit te voeren
  met rechten van het slachtoffer of toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens.

  Azure:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38151 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-36052 | 8,60 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-36021 | 8,00 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Azure DevOps:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36437 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVO9wv4Vd0fJc7lbAQo15QwAvwbkuKwejMPgCbR6JfCIcg5DY0XFMA+B
FWSusg9R8/S3l+efA5s2V+KagI+RL0EVhEOmoMqekr9OLZGN6ZCmTyqwE4qyXG4w
pvlqzE2mQvD3QZtqjyJOhUxH5FZSO+H51rziu473uETZG7y16jWIciTu3NIuPCkM
/gMShoQxMMmlFXqcb35ISLJXxHX0Fvw5nbVy0C+RRMSeCxD+bEnQxx1niaAreNFi
5PMj+NavhBgkT9YMU5mFqcif0YVa0AjcpWBISB0RGk1uVtVn51IWGjf4P5WLyjPF
34/p32RvVNsdopOMxdotoDHlX9TwIrtuV7iYJxrOJYHqD+0rJ5M3zAeKtb2Qr1HU
B69Vi33lyEcEBNKP6/vm2QxYmH1n1bui1clIgHYHD7UR0CksSDw3VGL/S76z1tGV
vF7KpPWXHGmO4+CPDDsEJVq9ldFdpDmMOJvBJE0VQnvnBG0xiIc6GzLjHJ9pyOrX
IKvlFtBMKlrH2nbd0t0aZgiVe6OmdHUs
=F7sw
-----END PGP SIGNATURE-----