-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2023-0591
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-24023, CVE-2023-36017, CVE-2023-36025,
         CVE-2023-36028, CVE-2023-36033, CVE-2023-36036,
         CVE-2023-36046, CVE-2023-36047, CVE-2023-36392,
         CVE-2023-36393, CVE-2023-36394, CVE-2023-36395,
         CVE-2023-36396, CVE-2023-36397, CVE-2023-36398,
         CVE-2023-36399, CVE-2023-36400, CVE-2023-36401,
         CVE-2023-36402, CVE-2023-36403, CVE-2023-36404,
         CVE-2023-36405, CVE-2023-36406, CVE-2023-36407,
         CVE-2023-36408, CVE-2023-36423, CVE-2023-36424,
         CVE-2023-36425, CVE-2023-36427, CVE-2023-36428,
         CVE-2023-36705, CVE-2023-36719
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20231114
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te
  voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-36025 en CVE-2023-36036
  meldt Microsoft dat deze beperkt actief zijn misbruikt. Deze
  kwetsbaarheden bevinden zich respectievelijk in de Defender
  SmartScreen Security Feature en Cloud Files Mini Filter Driver.
  Misbruik van CVE-2023-36036 stelt de kwaadwillende in staat zich
  verhoogde rechten toe te kennen, tot mogelijk SYSTEM. Succesvol
  misbruik vereist dat de kwaadwillende lokale toegang heeft.
  Misbruik van CVE-2023-36025 stelt een kwaadwillende in staat om
  Windows Defender te omzeilen. Succesvol misbruik vereist dat de
  kwaadwillende het slachtoffer misleidt om een malafide link te
  volgen.

  Windows Deployment Services:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36395 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Speech:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36719 | 8,40 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows DHCP Server:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36392 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36405 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36404 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-36403 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows SmartScreen:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36025 | 8,80 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Installer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36705 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows DWM Core Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36033 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Compressed Folder:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36396 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows HMAC Key Derivation:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36400 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cloud Files Mini Filter Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36036 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Search Component:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36394 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Protected EAP (PEAP):
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36028 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTFS:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36398 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36402 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Remote Registry Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36423 | 7,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2023-36401 | 7,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Tablet Windows User Interface:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36393 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Authentication Methods:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36428 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-36046 | 7,10 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2023-36047 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Common Log File System Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36424 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Hyper-V:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36427 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36408 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36407 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36406 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Internet Connection Sharing (ICS):
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36397 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Storage:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36399 | 7,10 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Scripting:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36017 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Bluetooth Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-24023 | onb. | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Distributed File System (DFS):
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36425 | 8,00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVO9s/4Vd0fJc7lbAQp4RQwAjlLIuwKOmMi6kUm1tmCyuhTTo7+4MOqy
hKZ1txSH5yFe7TA3J+Vz1lBUi+im3KH4Oq83AjuFMUcPqN69Cvl9KMX0zEf9TZAj
VOQix7/X2MuJLvk+HsDSOWUIJoJCBN8c94TFdwuwL2jcDOJgag0x1cyHoHTgQk38
83zlBxVfTK8sUX4tkVqDRkN6dI9l9AcBaaoYfNe75Jb15fNjssusFjdOO2d9mD+P
+T1wutM1L06/2PFRKi14QYsMgXLyZNmF3AHzH0pXfS7/3DPFBOLNm7K1PHPdaY6G
xzrMx8/W6G6f1EbnYLSQ1pRZd6zaYSfuFLtHpvmKY5PWDZfb0506Zj/XX31bA4M+
viawX9nGKWMaN9ohh43qNXOu0pc8k0pv7bLbn4Z4cmm4O+4LrquAGA7N/frNHhOV
5R5BMmscIQj83RqCEJdL5hGvTl5R+XwEGF43UK+nZMRxE9U9i4HMxy3Ft0xN2Uqw
Rd19RdHMl6a/0O+p7U5F54vXThnu5J5w
=nELD
-----END PGP SIGNATURE-----