-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in HPE Aruba Access Points
Advisory ID   : NCSC-2023-0592
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-45616, CVE-2023-45617, CVE-2023-45618,
         CVE-2023-45619, CVE-2023-45620, CVE-2023-45621,
         CVE-2023-45622, CVE-2023-45623, CVE-2023-45624,
         CVE-2023-45625, CVE-2023-45626, CVE-2023-45627
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20231115
Toepassing   : Aruba Aruba AP-300 series (3**) (Accesspoint)
Versie(s)    :
Platform(s)   : Aruba Networks Operating Systems

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in HPE Aruba Access Points. De
  kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in gelegenheid
  gegevens te manipuleren, een denial-of-service uit te voeren en
  ongeauthentiseert willekeurige code uit te voeren.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-45616 heeft een CVSS score
  gekregen van 9.8.

Mogelijke oplossingen
  HPE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op de volgende pagina:

  https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-017.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVThaP4Vd0fJc7lbAQqYZgwAufYGgNxczGJmxAGqaZWt3FZjE0jRqwfm
iQlcxODtxgKxAeQMr/hNbfLaiEB4sJ1lgizNOVV90uLr8F32f4cTy2SpxV/8ks2W
A4VNrdfnPxRk5E0LmFR3/0p5Az/6xSkgR7ei/Jz9EiTYlARvEYiWJSwbCJWrG9/J
jMQ5WYXLf5ottTP6+OTAKoi2lUhaTpj3mnQ8QpGtRouTwAaQD2TknyshjnYeugne
uixcS8jJKK3HzPwDl6B7IvXWalxHKCLMxlwvhTLHJH9kDC/OVhCgHrrfSouhFicz
7RU+HFju2+QYQCz4F8M3U3E3RFELzzuA1w/LH0OMUWMYqTnsbI2oUZgPU0AdF846
2ncc0y4cQLIyIjc8n+AmGuLrMA59lUj5A5K5eqFAI09vSDERLZ7TVxeAiLSTWS8L
DntMvDHKImMZfoFQsHP7zahgP636Nzr+s+wtWpFDDmxuXqvOvoRKv0mKD+F37Vza
NQJuiOu2jK4SoUUlSatDb3m+E/Oqn4W3
=FVTP
-----END PGP SIGNATURE-----