-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in VMware Cloud Director
         Appliance
Advisory ID   : NCSC-2023-0593
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-34060
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : VMware Cloud Director
Versie(s)    : 10.5.0 (na upgrade)
Platform(s)   :

Beschrijving
  VMware heeft een kwetsbaarheid ontdekt in Cloud Director Appliance.
  Hiervoor is een workaround gepubliceerd.
  De kwetsbaarheid treedt alleen op wanneer Cloud Director Appliance
  een upgrade naar 10.5.0 heeft ontvangen vanuit een lagere versie.
  Nieuw geïnstalleerde systemen draaiend op 10.5.0, of systemen
  draaiend op oudere versies zijn niet kwetsbaar.

  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende met toegang tot poort 22
  (ssh) of 5480 (management console) in staat om de authenticatie te
  omzeilen en het systeem te manipuleren als administrator.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft een workaround gepubliceerd om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Cloud Director Appliance 10.5.0. Deze workaround is
  alleen bedoeld voor appliances die vanuit een lagere versie van
  10.5.0 de upgrade hebben ontvangen. Versies lager dan 10.5.0, of
  nieuw-geïnstalleerde systemen, zijn niet kwetsbaar en de workaround
  is hierop niet van toepassing. Voor meer informatie, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0026.html

  De workaround:
  https://kb.vmware.com/s/article/95534

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXLxP4Vd0fJc7lbAQo4uQwAjmTPXDDEIF1K9jQ7OeplHajuzjYAanZQ
mZL31p4dilKwcqzNF1OMP5udBlQZqG8N1t12wWA27uGTJC974skF5u7i/0fu6A0A
SlSuXw4v7LGPJbO+1a16BRze3xL4/PBLHQUgsW8mG/4RJ0j7l8eXmFarZ0B2yZKS
Vt7CiZZsx3/bEJq8aQk8/Yg52+0tFmug0NXkEWVXGe8W8854Ezgqc6CjXZiEFNd3
lvsmo8Vz5pAN1XJbCwtazWpbJ5B8zuuP9YepQfxFTw02c/BXOkpvMvknNuYNazBC
FPBNRxJnCuh+WFUxFEedbXWDTT85Rg5dwkVhpnE2PLg9dhqssGGRKrZnnYWiySX+
bfCYe3Jcm76H6m+FB3KdM8A0+z0BOo4fxSZcCYlpNRAanjBDBtFYviX8odknsbpj
u07n2pxBbURsL1brzkO9NpImRfdVzy8s1yIoWIM8e/bphS1mnCEaeSq3KPXVM55j
9pjC6ko9pDKmMClnA4by36ddB/OJp7Ms
=9w7L
-----END PGP SIGNATURE-----