-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiClient
Advisory ID   : NCSC-2023-0594
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-40681, CVE-2023-33304, CVE-2023-41840
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Fortinet FortiClient
Versie(s)    : < 7.2.2
         < 7.0.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Fortinet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiClient. Een lokale
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zich verhoogde
  rechten toe te kennen, beveiligingsmaatregelen te omzeilen en
  middels DDL-hijack of door willekeurige bestanden te verwijderen de
  werking van het systeem waarop FortiClient is geïnstalleerd te
  manipuleren.

Mogelijke oplossingen
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in FortiClient 7.2.2 en 7.0.10. Voor meer informatie, zie:

  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-108
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-274
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-299

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXLuf4Vd0fJc7lbAQrMdwv+KneEE7LoYY7E80A0Wd9tdajyXEbNdndP
DPW1irK6npjxZU5pBK1c3ZjzcS8j4RizIq22KPA/Rg9Q28aL0URDa2eXIaVKROU7
dzzgcXAdzcflbM1QykXl4g0cAyfnOQhQpqhPYpbWf4c0wVyzAgH1eEfKl3tTPXgQ
ztldbmwY9qEL5dr90u46L451ThZ7WSaeWxBBBICXXti8Gyl4bHoXM3QQ9Qmwq481
gwZu9EzljyAkhwOplRZOvc6SSwvsDJ2Rn9pWyVcQnVOXpTrUAzxo2ZduXlNvCDdZ
nWj8Z0Gq3nm5FKCi2NnE/BqUrqH1XA8QVmP5LnyA5QHHaQvAwyezK0m95Diz639H
InkeFz/1nrMEPoUAklHIQB3seRcfvvvz0CeY6/pbRnYj0H0gdg43AnfoNU77cTjV
v3cd/R3F/viDNSVyzrnqxYQrFHaG8zYBzptlCeH4Lm9crLTdMM3GhQGfCsdcJFY0
1/js6B4xnxfks+xr26EfjEbCl7HV2vRx
=b8wc
-----END PGP SIGNATURE-----