-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiOS en
         FortiProxy
Advisory ID   : NCSC-2023-0595
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-28002, CVE-2023-36641
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Fortinet FortiProxy
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fortinet FortiOS

Beschrijving
  Fortinet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS en FortiProxy.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, of om het systeem te rebooten met
  een malafide image.

  Voor het rebooten heeft de kwaadwillende voorafgaande
  administrator-rechten nodig.

Mogelijke oplossingen
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in FortiOS en FortiProxy. Voor meer informatie, zie:

  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-396
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-151

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXnj/4Vd0fJc7lbAQpD5gv9G/2bsK62XpcRmonYCd9Ht3WiCQ7Z8wqU
UuNnUThjcbEYDabBDAvFlpCqSNLExOHdWbXPMoVCEcmSypAv+qokt79KVZG0+bM9
v32cr33h3QNnP13oUCjGJsoHZqlY8ogG8X56Uiz8GIzpCrQPAamAeNmsWeeTlpmB
E2HD6U7yGlY2DyecdnJ1SfNls/OOIoLsxW+U93LIyU7RG9A+8PvSJmyJgU6U5uix
E8jknu+J6NbK6cb0RNAjghPXyuadgVf0QIFfIJjQNvtT2iEpa14m+Ld/kn/eL5Wq
9raUC4RvWA4IqdF2z1cT8/PlENDC64KVdNm2y/N+7PzQC1uxuDYKCcGFPH9p0tMm
I6qNc6c5Nd2ab1YwN0qv7iTBGKrr0IZPbwtmEuRI7seQhEqp+qQEIW6BjqM073gt
ClazMO/b3yESPf5qeTHQORLLMKovCb9iLE0vQls2jQNpjP7r/j2JkFgyspCiyb5J
18sfzZbccKWKdTTMufMdsCXFlbuuhrUA
=Y1u6
-----END PGP SIGNATURE-----