-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Identity Services
         Engine (ISE)
Advisory ID   : NCSC-2023-0596
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-20208, CVE-2023-20272
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Cisco Identity Services Engine (ISE)
         Cisco Identity Services Engine (ISE) Software
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Cisco Identity Services
  Engine (ISE). Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS);
  * Toegang tot systeemgegevens;

  Om de aanvallen uit te kunnen voeren heeft de kwaadwillende
  voorafgaande authenticatie nodig. De kwetsbaarheden bevinden zich in
  de management-interface. Het is goed gebruik een dergelijke
  interface niet publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen in
  een beheer-omgeving.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Cisco Identity Services Engine (ISE). Voor meer informatie, zie:

  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-mult-j-KxpNynR

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXnbv4Vd0fJc7lbAQpHowv+NJel8L+8LaFCaNHsSL6QB1FQ2+VKXUSS
9JK/H0iouIs3zHczWO7lCp9ZBWvqaKu6oIuLDQUbZat9hmqvEVYVj+vliL5rS7YT
zDvi2kkhkMslq/2hlK8eOXRnnk7mjMc8jjYzIVtPwm5xzvb0VLWj1QftOPpvC7yn
qfkSTXtKx6OINe+EI5DDvQ0swbV/McIIXAWyx+4f968p0S1nEu+KC2sfe7+/KMSa
DOpZRLEs97nh+Gfmp3m4plHnQNS5B2yRIr0r/tIw8oAt6EDRsR8jQoXA/O4eFo+8
00/ixHqPy8mq6n/OAplD0+bJEGzPq0fHNkQS49Wwi8OPLYV2K1I+LvYpYGOdYvFD
o4/x+/aXgrtVbzwmshUB1SbzLmzWdTCP2NOKLnz7FOHAS7/mUyMvADF3KJ2XhRtc
SwuUlAXGBNzBtJa0dho8/uHQtMhof329Ryt87OWg6cFhPFc7bAjB1QUWvck5iyyO
/X2pL7m/7LcI1bXNZNPQ2AlI/n3TpAim
=LYoK
-----END PGP SIGNATURE-----