-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe After Effects
Advisory ID   : NCSC-2023-0597
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-47066, CVE-2023-47067, CVE-2023-47068,
         CVE-2023-47069, CVE-2023-47070, CVE-2023-47071,
         CVE-2023-47072, CVE-2023-47073
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe After Effects
Versie(s)    : < 24.0.3
         < 23.6.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in After Effects. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om toegang te krijgen
  tot systeemgegevens, of om willekeurige code uit te voeren met
  rechten van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  After Effects 24.0.3 en 23.6.2. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects
   /apsb23-66.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXnZP4Vd0fJc7lbAQrrtgv/WaAhPbCKoSkLsSSXL2BPxEGgCJWRdaIM
A5xnqD3jz6FcYVxRERX9lckTEyq4kQ6oYlRVSt0optgZ1IPoc3tw+cKZNHPIAfLF
ccLFoUFvUS6s/axh4KwtBs25Mhw6ijO8zVMAPmxt6wdocaE8NyTtPQIflIrQw0IW
rv2qFPKaICXxqQNYUyYjSqflEEREXs+4o0QulAeUyVV15zqxTGoIscAi6DxUqB/w
7rr74yHjJQ4jFGJWcthoHe1jm+HOg7YzAHQ/UvazHpJ0NuL/jGx9l92YOSGSUQUT
IYUcTMX6rl6FrVNevQLnatIUYmIOUvGckPg3aHJaR/nlSJlup7RzKuI+JBmPRnld
D2YUm7jyH3G1HuldvBgW1qFgtQIHyMT2Guy0lhFxx3DonaMPFMdcZribgES/vdid
WbBQOpQupFN+i/ap8BabdJ6haY76gYP80/aNU6c/xgbN4oNL9D+ZZiTQn30V5nE8
0TqYDOHkHaHRbwcpT1bjCFxH9W5EgNni
=oZRy
-----END PGP SIGNATURE-----