-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Audition
Advisory ID   : NCSC-2023-0599
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-47046, CVE-2023-47047, CVE-2023-47048,
         CVE-2023-47049, CVE-2023-47050, CVE-2023-47051,
         CVE-2023-47052, CVE-2023-47053, CVE-2023-47054
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe Audition
Versie(s)    : < 24.0.3
         < 23.6.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Audition. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om toegang te krijgen tot
  systeemgegevens, of om willekeurige code uit te voeren met rechten
  van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Audition 24.0.3 en 23.6.2. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/audition/apsb23-64.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXnNv4Vd0fJc7lbAQpZCgv/Vs+x4WjRBPJ9/VaeBGgcNknRSoE9Y0TD
TxnFArrRKCaVCC4ItZhzk032Lmj/UeTUryQvglGLJnDa8tIj3DA7TaCZwIG1EAKk
Dg+ndS+0x2WiqkC3luOP5Z0ooFIr1qPEgFNSUSLDMK8wfxFf03bBg84PMjL9y9Ai
5jj9yy8PHI8wElUv1F94cIjtPPOQBioOTTHu1Fo4BqcZRN0yvq7QB+H9uNBRyHcq
/kyOfbenhErOL7NdRwSPrnSYA+HP3RV3IzYTKgEk1XclNgJN+SZjHgueEMOJYrLB
/JcbAlzA7bo22uztub8sxsJNBNISFMac1qX55155ZTaXVQvtLNzGu23bLWMhbdk0
SLdjxpXbZQWgKvcWziUaJXfkyXwyQT5RygFdOa/DfLVKQFBldOkLLeXoRAHDQ1si
iBRi7RS96EuauDL6GJ5cZE2kW0HldXeacsrw3E95+3UkAB50psfJcvXxQc6ox2sx
LXnep0nfsRK/jnHINppqTAo1CF2XxAEK
=7dAP
-----END PGP SIGNATURE-----