-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Media Encoder
Advisory ID   : NCSC-2023-0600
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-47040, CVE-2023-47041, CVE-2023-47042,
         CVE-2023-47043, CVE-2023-47044
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe Media Encoder
Versie(s)    : < 24.0.3
         < 23.6.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Media Encoder. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om toegang te krijgen
  tot systeemgegevens, of om willekeurige code uit te voeren met
  rechten van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Media Encoder 24.0.3 en 23.6.2. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/media-encoder
   /apsb23-63.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXnC/4Vd0fJc7lbAQo+lwv+NtfxqwJ8OsE+tFGp80FIKW1zhZbMo8kf
/vuAotiCiNaY9ND5od/yr94rSEUGfAXMo3JSp975BTJkyaK/mhrTDF2/78TF88eN
RgXvkHFlPea0o5EsLhg7OFN7VjU8BeTMJY7ZqrdcW5wOv1ZW6RWKSVXItmwZxdJq
BuMcVZm4JqW9iCZGdSmxTMzp9JbAs6YvYmOFgGavkOnJpEVDl2hEN3UkvYEM6FiN
8c88cMZpY84EbmjWxkv5yjCMs6VQ+/TbdQ75uspfKUL4d0y3+DcN38xPvKq5VE1h
PSj8Mbj5dQT4Jm8rOYLMfGeqNJYUXC1mloaSX4aU3ekIBB6EsVTWAhXRE/cKLQMX
BlTNn3+L7P24HVusL1Xwfa31enq/uQ3+DENt7dlaCT++HBqCt65oGhdglHytxlug
X5OjTvKenZRyN/W05p2LmyzGov7r0uyx1eA/KPgDMpbq+fc5xYxah9ROHZEJplKu
G1eNjpYCWRfed+pbIUhv8/v2uIQQqet4
=WiHP
-----END PGP SIGNATURE-----