-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Dimension
Advisory ID   : NCSC-2023-0601
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-44326
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe Dimension
Versie(s)    : < 3.4.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Dimension. Een lokale
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om toegang te krijgen
  tot gevoelige gegevens. De kwaadwillende heeft hiervoor geen
  voorafgaande autorisaties nodig.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Dimension 3.4.10. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/dimension/apsb23-62.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVXnAv4Vd0fJc7lbAQq+BAv+JOztiysC1r+RhIXUawyQoIomYQ+XVKu1
lCn0BcHHNEfy25kolN+6BAPJgqg9vLIRAuAiS8NIBPKj+XWQ8Uckg4rxwI7sdlOj
oou89jodOIIS0G2eZK1j7yY5b0W+eXXjQZd96DWJRHgm5Qm3cf03BSFUe93s9yh5
4BMrSM4mv6Mr38om/3JhPw15uJ2W83NAx+4PcFX37CWYLFB3GZBQEseOBqO9ykaW
nlIumAqzab30euv2hHYwCZ483IZErx3u4J5R0QjICbTHi9jwAvsQfK/c9hZp23mw
VY7lMzAOCxU8yNQMArDyKzxj+NowYR3sfSdlTDI2ufEUxqk8+8rD5e/GYq97tLYo
bzTj7CNhHFhG0Xl48v1A5LHeb4XRl9WcrNqLwsf6j7sGLrK/6m1RlFQP1ULMEWte
fQAVBevgkq/wwFxerVDzdx+LbjxwrFTAJjKmxaTmoKQ9d47AWCp6WzhuST1ifC9N
u8kOdBvpffkct5IDHtW0jNYwiXxZ2It9
=mAhS
-----END PGP SIGNATURE-----