-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GIMP
Advisory ID   : NCSC-2023-0602
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-44441, CVE-2023-44442, CVE-2023-44443,
         CVE-2023-44444
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : GNU GIMP
Versie(s)    : < 2.10.36
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GIMP. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met
  rechten van het slachtoffer en zo mogelijk toegang te krijgen tot
  gevoelige gegevens.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van GIMP hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in GIMP 2.10.36. Voor meer informatie,
  zie:

  https://www.gimp.org/downloads/
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2249938
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2249942
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2249944
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2249946

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXiv4Vd0fJc7lbAQr6Wwv+JiaMgNCHINwb6Hf9iYBGokpKY0AIYcUC
0xxXnAWdw3tHDZLouptiKpqrWtnlij2eMZzOWLqIyRsRFXWXeGKrEtO61FfDcAkI
4J74C1KMHkcRWUAcboZNLZgM8o/2U35TheY82IMd8zywKPXMjiUpZ9/z5pbVoL2x
wGfSf263qG3X55Yx0n5VFWWhpOtNwVWmkjpr7NwtWG9JxGx/fSEL79d1ksn6IR16
blJw8Et171AqpJv6kdHXWd82nsKwPG1QAcHr0UZpKRXPZhMpSeiqEP2mJr+vCPV/
6ajWDmQYjfCZmrv83sT36eFv9/dB1Ub2sTdaFPIrMVnwnVciBU0+/yo4iM2JO9u7
RKRuQRcy2su295rD2c4/lHkZ95rxu3/935X/oDSq+mAtk5SAP+MG+p6jxC4uXxg0
2eh2ZJp5UsewGGj11ofHLGb2epL+3uGg2ntOZlhksS5+1y12+ZQSCU/sloij0hIs
j2ymo+bq+L5ciK09uZbR/k6SlZ6gHj1D
=3VHB
-----END PGP SIGNATURE-----