-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiMail
Advisory ID   : NCSC-2023-0603
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-36633, CVE-2023-45582
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Fortinet FortiMail
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Fortinet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiMail. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-45582
  misbruiken om middels brute-force toegang te krijgen tot de
  mailomgeving. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-36633 stelt een
  geauthenticeerde kwaadwillende in staat om toegang te krijgen tot
  gevoelige gegevens van andere gebruikers.
  Het is niet uit te sluiten dat de kwetsbaarheden in keten zijn te
  misbruiken, waarmee een kwaadwillende, zonder voorafgaande
  authenticatie, toegang kan krijgen tot gevoelige gegevens van
  willekeurige gebruikers.

Mogelijke oplossingen
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van FortiMail. Voor meer informatie,
  zie:

  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-203
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-287

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXdP4Vd0fJc7lbAQoZdgv+N7k2JuTszcwIIsWF/P/f8h/8WLOGOzlM
DRS5xwTIa2VRAY6caWtuvXqKuxQTO/UdpS6/4uh6IXr9tfGjQ+pjCODK7NOJkIe8
CrqNnlBfN/sYeXtJWR3a8G+4ySMkaHrV0GT+d/5LgkOlUosCDMHepJWFvN/3PNdD
kuLOl9Wz+ilmiyfx6YzAP+BMUHN91xDg0Vjb5G+OKAC/gutK+3eAYBpyZrlNQRhQ
taoxwaYVck+5gNlqSAfCM0sg+laGRh0D2I8+aSWVjZ9mLZBRlP1jdCH5JZlk0FII
Q7hg4k5Kafd/0mg5MaaB0ZKzcyeI+OhZUVjWFbwnLkzemZdme+lcJQATytiAp3y8
C7FGlxytCkRibfkRCrbmoEB7GUqzR3rDXMhGpoWtOsIDmX71KBCYE13VHGRI0Hji
HdLFaxyebOmbX4RA1dlkxC6Bo8qLaGkbWnl5U0Wix2rSlc+Vi5WLPyASfnaGzpqM
lo1SRhKXZjhfQ/Z6Flp66bdkLjwL943V
=F8lr
-----END PGP SIGNATURE-----