-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Coldfusion
Advisory ID   : NCSC-2023-0604
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-26347, CVE-2023-44350, CVE-2023-44351,
         CVE-2023-44352, CVE-2023-44353, CVE-2023-44355
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe ColdFusion
Versie(s)    : < 2021 update 12
         < 2023 update 6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Coldfusion. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  misbruiken om een beveiligingsmaatregel te omzeilen en willekeurige
  code uit te voeren met rechten van de applicatie die van Coldfusion
  gebruik maakt en zo mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens binnen die applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Coldfusion 2023 update 6 & 2021 update 12. Voor meer informatie,
  zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb23-52.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXYP4Vd0fJc7lbAQptvAwAvhbEVNRBuIJ+blClfIo4X3SOrkmhoHdw
PmzNWE4U2wQbtZmcECfOcsZUzGJGpV6AcjgkCGKP4CdXxmGZipRcb8saZj/h/tUS
Twd9bCyuDf97+3zLNHIoNI3Z985mk7B4JDJjArQurOcaUdrczG3yorokPY8xM71N
YLzPfvcnY2RP9MNU5jBshoDb3/Vvuqf3s4ut8QctY9jIL//GK4m4fwPyQ72vly/w
9xkxrXNV9SY4D4Jf6ek/SzyXj/nMD8kIToOpRirt4km9yqqgH8ukpd7ScmU+hz8j
/9jZI3Fxf8esHfjWHbBF/vExUiD16CWe4Sh6koNw2mf/ZjDLvp3rFH+W/DwSG2Pd
srS+zIySjc/cN8slGQlnJJdrcN/mgTPw7ZFWkPjmEKfkMjxzwZUN1lyrtdnTeNDT
FLqjqqwsaSUzC1aYD3Opqh6DStnQspqJRInd9hrgT63trCClQwOBQsSYvJE2Uy+K
BGfw6JS3rIIpYw1d1TzNuA3PlJXkS1Kg
=piVi
-----END PGP SIGNATURE-----