-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Acrobat en Acrobat
         Reader
Advisory ID   : NCSC-2023-0605
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-44336, CVE-2023-44337, CVE-2023-44338,
         CVE-2023-44339, CVE-2023-44340, CVE-2023-44348,
         CVE-2023-44356, CVE-2023-44357, CVE-2023-44358,
         CVE-2023-44359, CVE-2023-44360, CVE-2023-44361,
         CVE-2023-44365, CVE-2023-44366, CVE-2023-44367,
         CVE-2023-44371, CVE-2023-44372
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe Acrobat
         Adobe Acrobat Reader
Versie(s)    : < 20.005.30539
         < 23.006.20380
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Acrobat en Acrobat Reader.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van het slachtoffer en om toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Acrobat en Acrobat Reader 20.005.30539 & 23.006.20380. Voor meer
  informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb23-54.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXWP4Vd0fJc7lbAQpDGgwAwNdjCCpTAa5dIZYqp8rKRKoA1IE9le0O
qogGgi3j4KisWF2GqDCCPGfbuhfHyK/F7gmZ5NH6nLFavvxgntG9KUjHnogMGBca
9TBnxh3cb/ZwPMyESGOqTkCUsiFWIlMvfORNF0ZcZqnTxQYpjWjFx3ElsLPlZ6VJ
osJqUj/ncpUN4rPL7bNgkETW1vOmlk52isP+QWrte57c479nXRJRHX2GFNlKLfQ/
LJcrQcy3QWylbG4+ujKCV2tj4o0+N/TNiR70fRfWQgMuJVKtgdGpGxOAKwmzLohb
BzPF1rL/gq07umykmp8onkx/0BZd4gvspAPR4z2C5uQ1gdMkmEXmqVpw4UCPNcI3
DaQkc4iinBJWIesiRJmkIX+6RahkxCyaLiJh5bDuFL04M4+xfcvtPxRW7cFlt4Pj
FjiyXXKIQxSYF0epIeFrWH7nzdmaSnSSXnW8ifKPTGk5tK9pUYbVvXGwyk98CLcp
GMAeOs64JG+8wPacaw1aZwONTBFq10bU
=vkAP
-----END PGP SIGNATURE-----