-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Photoshop
Advisory ID   : NCSC-2023-0606
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-44330, CVE-2023-44331, CVE-2023-44332,
         CVE-2023-44333, CVE-2023-44334, CVE-2023-44335
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe Photoshop
Versie(s)    : < 24.7.2
         < 25.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Photoshop. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren
  met rechten van het slachtoffer en om toegang te krijgen tot
  gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Photoshop 24.7.1 en 25.1. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb23-56.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXTf4Vd0fJc7lbAQqllwv+L7JZCnU9yHIupcH208BI9SEEuDCB2gX/
HrLpH4LitkmtkRK/PhXEZTXmASeKeaOIRSxCeB4zZKuF1KNc8ci7hkXrPR6uoQ1r
KHRH5oJ7+wyc7W6wwr58aFG57m8FbX1tusJtzfm/i/Jjvl2mRgbYTbJGJfziM8ol
ZERFvb5ycAImaWjXOkGEGmIJfXYKn8XFcnMFvislfykbb4Y43XNnT701mR5A20qN
uds3ePYIMDJ5JPyYsY59oTrMxBhV6IHcDiob8a+CJRv+hYAPtAQTUj30gXgAohjG
BoDH0kPmrcOACSmgvfRZ5ynCnhWPrk20YsigS4KuKja2+xy4bs1LoI9V/Zp552IG
9TcPvwA5wwGmmrnOy3HpLOY1gP1KcgLGwl7Mk1SRJ8dRxapiVvOEBcwSX6MHvfAd
IcKLjNSZQYgPDA3eC2LJEZZCLiqDkBCqjXDnR19rylPiTTQv8QsrNigiAtSnKqll
lyuOCDZk/OoZ5CrnOHZH0EjG9vhhrBHS
=LRU0
-----END PGP SIGNATURE-----