-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe InCopy
Advisory ID   : NCSC-2023-0607
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-26368
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe InCopy
Versie(s)    : < 18.5.1
         < 19.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in InCopy. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren
  met rechten van het slachtoffer.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  InCopy 18.5.1 en 19.0. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/incopy/apsb23-60.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXRf4Vd0fJc7lbAQpIwgwAjUymrsax0QlnYNqKzvnJ3QmLcMUkqUXl
TSj7fE0CgS2k2TKtumn+P9DoGOL2R68lNgvdL1hkKco0Q7h7T0JvtUHCma4Zto9X
Nj0zIL+D7iL0bBGXOUHZvwUbLgA9n5/zX/7G+7hRXvTWeNIfboEjTkYD9i2claxI
T8eYgdeGBKc7lV5NB/iN71BD3zWh9byveI7B+N9ExeKdOg0ItxXUrBOoZMWH9Shc
oLdXb0tBcrRQZk3CCXBNtnVteo+aK4scd9XIri+EcO4s3nkKPIJkd5R6azffUgK7
4iPXxSff/IFe6qXi0EVCyfEEhCuJC6bxm2XEjjFp/zCHBQji1MyzH0LOBqHHhZ5e
mtceaKODTL6E2PSBSkTUBh1G3TWbToJovYfKhwLDUz+ndvjMo/dXZgfA+DHyPbTq
GMvI/L3qqBUm72l7mQ9a/voDVyJ81ZBjLZL1w/81+moWoWpWTZgD77SXbv0qfgvP
o0sq+FHH4ycD+4R177cWOnrbeEwQF412
=J71u
-----END PGP SIGNATURE-----