-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Animate
Advisory ID   : NCSC-2023-0608
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-44325
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Adobe Animate
Versie(s)    : < 23.0.3
         < 24.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Animate. Een lokale
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om toegang te krijgen
  tot gevoelige gegevens. De kwaadwillende heeft hiervoor geen
  voorafgaande autorisaties nodig.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Animate 24.0 en 23.0.3. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb23-61.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXOv4Vd0fJc7lbAQqXmAwAomzfvtRuULttjB3z5UFg/ubV2eW8HM63
bNZz8OLwCisnY9WWnNmAgEl4ZlaNyNFZ2wLGZHEXAloyMNUL9rWzK8HcyJ+QmXOE
w65/ZBJAeaBMR3EvcJ4+ZI4tbEVhe4S1yof2bVcvMeHvWramn1Jqs4oRHEt1HKC0
37Mw5I3D3zQMeR1q8zv4Ar/SM0Ek55FmPjOYltCm1QecfRU6gtxoWa/DerUt2bpX
UtaozYvAKrgScWtFlspNr/4Lu8GJXSbk6d7DFa7sffAK0w4zLJ4VofREVDpb2xDf
d1Vt6Yy/xH9jKxMmxRHKl8jrEe1VsKQl5weu9U2i8eoGAVZtA/Z8z1WH84Fja0O2
jFCeCr+2odwo3i82QEJ4YgeXh4tc+AGTy61cU4jHMWINdEpm5DXTsVTgIM9HpOZT
NXUa64DaSyKf3mi3TiOxa7BnH056KV46+PkhcgnH/kQFfjCLogbKTAIDJ/8m2UjT
HlL4MQXYH57VLFDEaW2MwOrcdInxYwAS
=E7gq
-----END PGP SIGNATURE-----