-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Elastic Kibana en
         Logstash
Advisory ID   : NCSC-2023-0609
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-46671, CVE-2023-46672
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Elastic Kibana
         Elastic Logstash
Versie(s)    : < 8.11.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Elastic heeft kwetsbaarheden verholpen in Kibana en Logstash. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-46671 bevindt zich in Kibana en
  stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om gevoelige
  gegevens uit de log te verkrijgen, zoals api-sleutels,
  gebruikersgegevens en systeemcredentials.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-46672 bevindt zich in Logstash
  en stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om gevoelige
  gegevens uit de log te verkrijgen. Om dit succesvol te
  bewerkstelligen moet er in de configuratie via een variabele
  verwezen worden naar gevoelige gegevens in de Logstash keystore.
  Tevens moet het json-formaat zijn ingeschakeld. Dit is niet de
  standaard configuratie.

Mogelijke oplossingen
  Elastic heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Kibana en Logstash versie 8.11.1. Voor meer informatie, zie:

  https://discuss.elastic.co/t
   /kibana-8-11-1-security-update-esa-2023-25/347149

  https://discuss.elastic.co/t
   /logstash-8-11-1-security-update-esa-2023-26/347191

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYXLv4Vd0fJc7lbAQqaZgwAobqb03gqx5uQ86ZIsiPtM/WuJNgTScGD
eqwKqrQCMOrbV7oR1LlO4CFNsIMhUgdD92LxxPyoIsHb2FEQEiq9QDLdJcAyXliY
I/UaXQSJq2UI4ZWPEDz6zPkDkKMF7iG846LU2CQyqs4Gg8jbmiRI3K2HpIimhMpI
JwsEWtUrcc34AMF2dM8zEV0nO+UxvIZG233bID0CwNovk3+SEmJuo0st9dqAT5mt
UlX/1YdR1PvYryjxT8Mi1A4yAThI+w967AOzzHNDt+KFvQqJM5SqkpCcKbp3FAPj
wKJO5Y2X3oL3gJVpDLgVspcoup7CVkTYmXyTR8ge6FM7f14fewyzX3PvzJl6ZBeR
cq3aAACegrwf3IcgSIJoFyBNenusH4lKYBMRogGI6fh7KlO33SntZLyVsg7k9JWT
mQ0QbK0Srdvs0RajjF/Di5h2cg8V0ASLmU2pnQrImxT+cmbyrh/TvDgnft8idoKC
J+IR2QRcdP4DAeSSj+76In0akt3vAW5P
=Tq36
-----END PGP SIGNATURE-----