-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Hypervisor
Advisory ID   : NCSC-2023-0610
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-23583, CVE-2023-46835
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20231116
Toepassing   : Citrix Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Citrix heeft een update uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen
  in Citrix hypervisor.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-23583 stelt een lokale
  kwaadwillende in staat om via een virtueel guest-systeem het
  host-systeem te compromitteren via PCI passthrough. Deze
  kwetsbaarheid is enkel aanwezig wanneer het kwetsbare product op een
  AMD processor wordt gebruikt. De kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2023-23583 heeft mogelijk dezelfde impact maar is enkel aanwezig
  als het onderliggende systeem gebruik maakt van een Intel Ice Lake
  processor of nieuwere serie.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft een update beschikbaar gesteld waarin de
  microcode-updates van Intel en AMD zijn verwerkt. Voor meer
  informatie, zie:

  https://support.citrix.com/article/CTX583037
   /citrix-hypervisor-security-bulletin-for-cve202323583-and-cve2023
   46835

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVYhWP4Vd0fJc7lbAQoO7gwAg/JCxCsy9wpruskczv7znQ4g2uDyA7BI
XSifJ0kHYSiiNapI8/L6j87WvtYC/i8ajjv6waZG+Ji3C0SXiFm50d97+AP+DTK4
TgCuVgjJdECDwxtIJidemW/sTPat306uKhCj3S5sedn40Rczflx8WZUBb0QAfCm/
YDiqyXTdXYA7lcU3PPXhwwVJnDhWF7P2sF/rOFgvC5pgWIBtmSFaenInwjhPXVoI
ge6xa5giUbNaspZW7fBCzNztZoPnvEwQkC0oyM+uAhHkU+zc9u6tnhaW8WJOSzxo
kaWNWhYgSWm/chBoaTJeAmlXo9UUMO83HqhwxGdfsRKCeWT/JehDpv2kKq60yuTi
Nz5g00qAl7a4+AteEi0Besh9oxIED+fdHM+ZUhTZdkzFBryLU5pdmjS9uQ9yDjwx
QAsh5/pV2Nfj2VFjeDvB6FfJhHEIUiIEtUJrXWKIxOqwzmvszfFBY6T+kD099kRJ
4QwdxxKVzkvZW/096QpytnhwmbiCFJPy
=EcB5
-----END PGP SIGNATURE-----