-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI
Advisory ID   : NCSC-2023-0611
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20231117
Toepassing   : Nagios Nagios XI
Versie(s)    : < 5.11.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheden misbruiken om een Cross-Site-Scripting-aanval uit
  te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van
  willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of mogelijk
  toegang tot gevoelige gegevens in de context van de browsers van het
  slachtoffer.

  Voor de kwetsbaarheden is geen CVE-id bekend gesteld.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Nagios hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Nagios XI 5.11.3. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.nagios.com/changelog/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVddmf4Vd0fJc7lbAQp7ggv/d94xX4L3cQ3d/oMm3zZXTACenmBtwlTz
FSrqYf/KNEx8lxVUOATPuRmlqn+scdka9hcw44lErYdQKw4qB4QoDeJXPV584zhP
WyR5+lDQjAkSW+fZ9/L6SQAlvQ62yeQstcRbAGQtiIX7MCzOMuKJ1ZnURa4SOhW6
39DOUCmvRIuiqIC07fXow0IKb3JwbolYYeBR6O/f3kuPxi4keKISqr3MHt9AOulP
Ph6AgrNTuc+MdxDde+B0bmg1kXdUQy3alza5koHAf7/gGsUCie97pspI8k8N3fGv
l9r1VQx3vs2LtLO/dDQfiRxrA0a8kK2qBWxPI9RfcTIQzZQpFKaH6CGblngOA63n
jNx4oQT/yitNCmdLN4+rF/XecRQrqysg193N5rQPiXQINgEIgiUVZj7yerqwJQR6
+wFVIXO98RfLQkSOBzVuf67GF629AtE3kdIOrCBpKEUkwKlX4uCR890o+v1xEYML
yY++ddppE6RXaeMgSWq78AAxu17JvBWb
=tYFa
-----END PGP SIGNATURE-----